GB12

Fiom: Online begeleidingsmodule keuzehulp bij een ongewenste zwangerschap

LogoFiom

Type opdracht: Ba scriptie

In –of extern?: Extern, Fiom

Maximaal aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: literatuur-onderzoek/ kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Fiom is de specialist op ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

We bieden informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpen we mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland  en beheren we de unieke  KID-DNA-databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk kan maken. Onze opgedane kennis delen we met professionals via onze website, trainingen en advies.  Uitgangspunt in al ons werk  is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Fiom vindt het van essentieel belang dat je bij een ongewenste zwangerschap de vrijheid hebt om een weloverwogen keuze te maken die het beste past bij je leven, waarden en toekomst  en waarmee je verder kunt. Fiom biedt al decennialang kwalitatieve, neutrale  informatie en hulp. We  durven essentiële vragen te stellen zonder te oordelen.  
Onze opgedane kennis en ervaring op het gebied van ongewenste zwangerschap en  jong ouderschap stellen we beschikbaar aan publiek, politiek en aan professionals die deze thema’s in de praktijk tegen komen. We bieden informatie, consultatie en ondersteuning.

Tot 2014 bood Fiom face-to-face begeleiding aan vrouwen die te maken kregen met een ongewenste zwangerschap. Omdat VWS deze begeleiding echter niet meer subsidieert, en de wensen en behoeften van de doelgroep veranderen, heeft Fiom een online (zelf)hulprogramma ontwikkeld. Vanaf dit jaar heeft Fiom wel extra subsidie gekregen om in Nederland de face-to-face hulpverlening aan ongewenst zwangeren weer ‘neer te zetten’ (zelf niet de face-to-face hulpverlening doen, maar zorgen dat andere hulpverleners in Nederland geschoold zijn en inzetbaar zijn voor deze hulp).

Het doel van het online (zelf)hulpprogramma is om vrouwen die ongewenst zwanger zijn te informeren en te helpen een weloverwogen besluit te nemen over het wel of niet voortzetten van hun zwangerschap. Daarnaast is een belangrijk doel van de keuzehulp om de kennis en ervaring van Fiom (nog) beter vindbaar, bereikbaar en toegankelijk te maken en Fiom ook in de toekomst de toegangspoort te laten zijn voor ongewenst zwangeren.

Het online (zelf)hulpprogramma gaat eind juli 2014 online. Tot september 2014 is er een korte testperiode, en in de tussentijd kunnen ongewenst zwangeren zich gewoon aanmelden.

Een klankbordgroep is betrokken geweest bij het ontwikkelproces, op deze manier wordt beoogd om de keuzehulp goed te laten aansluiten bij de ervaringen, wensen en behoeften van de doelgroep.

Bacheloronderzoek:

In deze opdracht help je Fiom bij het vormgeven van het evaluatieonderzoek rondom deze keuzehulp. Hiertoe voer je ten eerste een literatuuronderzoek uit waarin je nagaat: waaraan moet een goede keuzehulp voldoen? Welke instrumenten worden gebruikt om gebruik, waardering en effecten van keuzehulpen in kaart te brengen?

Je ontwikkelt en pre-tetst (bij de doelgroep) een vragenlijst die kan worden gebruikt voor het evaluatieonderzoek en die Fiom kan gebruiken bij het verder vormgeven van de evaluatie.

De precieze aard van het onderzoek hangt af van de vorderingen in de ontwikkelproces van de keuzehulp en zal worden bepaald in overleg met Fiom en begeleider van de UT.

Wie zoeken we? Een gemotiveerde student met interesse voor digitale hulpverlening en een neutrale houding t.a.v. zwangerschapsafbreking. Er dient gereisd te worden voor een afspraak met de begeleider. Locatie: in overleg (thuis, UT of Den Bosch)

Wat bieden we? Een uniek project en collegiale werksfeer. Een reiskostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Meer info?: www.fiom.nl Of neem contact op ……

Begeleider: Stans Drossaert

Extra: Voor deze externe opdracht is een korte motivatiebrief (0,5 A4) vereist