GB12 - Noorderbreedte: Client-participatie in beslissingen in ouderenzorg.doc

GB12 - NOORDERBREEDTE: Client-participatie in beslissingen in ouderenzorg

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Extern

Max. aantal studenten:

3

Begeleiding:

in groep

Zelf data verzamelen?

Nee

Type onderzoek:

Kwalitatief (analyse bestaande data)

Opdrachtomschrijving:

Noorderbreedte

Zorggroep Noorderbreedte http://www.znb.nl/levert ziekenhuiszorg en ouderenzorg aan inwoners van Fryslân. De ziekenhuiszorg wordt verleend in het MCL in Leeuwarden en in MCL Harlingen. De ouderenzorg vindt plaats in veertien zorgcentra in Noord-Fryslân. Daarnaast biedt Noorderbreedte thuiszorg en heeft het woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Met circa 5000 medewerkers is Zorggroep Noorderbreedte één van de grootste zorgaanbieders van Nederland.

Het onderzoek

In samenwerking tussen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Universiteit Twente wordt binnen Noorderbreedte momenteel promotieonderzoek verricht naar cliëntparticipatie in (medische) besluitvorming in de langdurige ouderenzorg. Doel van het onderzoek is o.a. om meer inzicht te krijgen hoe de communicatie tussen zorgverleners en hun cliënten (of hun familie) verloopt, en hoe en in welke mate cliënten betrokken worden bij beslissingen die worden genomen over de zorg. Hierbij gaat het zowel om medische beslissingen, als beslissingen over dagelijkse zorg.

Met het onderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

1.

Hoe participeren oudere cliënten en/of hun familieleden in besluitvorming over de zorg?

2.

Hoe stimuleren de zorgmedewerkers cliënten / familieleden om te participeren?

3.

Hoe tevreden zijn cliënten / familieleden over de manier waarop zij participeren?

De huidige opdracht

Om antwoord te vinden op bovenstaande vragen, zijn inmiddels een flink aantal interviews gehouden met cliënten, en zijn een 30-tal zgn. “zorgleefplanbesprekingen” opgenomen op audiotape Zorgleefplanbesprekingen zijn periodieke overleggen waarin artsen, verzorgenden, clienten en hun families afspraken maken over de zorg. De audiotapes en interviews zijn al getranscribeerd.

Wie zoeken we?

We zijn nu op zoek naar één of meer gemotiveerde bachelorstudenten, die ons kunnen helpen met het analyseren van de data en affiniteit hebben met kwalitatief onderzoek

Wat bieden we?

Een interessante opdracht, beschikking over data

Meer info?:

Stans Drossaert

Begeleider:

Stans Drossaert