GB11

Alldrik:
Wat zijn de behoeften van cliënten en begeleiders met betrekking tot een online oplossing voor eenzaamheid?

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: extern: standplaats Markelo. Procedure: brief en intakegesprek

Max. aantal studenten mogelijk: 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Hoe kunnen we eHealth inzetten om eenzaamheid onder cliënten van zorgorganisatie Alldrik te verminderen? Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, moeten de behoeften (requirements) van cliënten en begeleiders hiervoor met behulp van interviews in kaart gebracht worden.
Alldrik is een nieuwe zorgorganisatie die ca. 5 jaar bestaat: kleinschalig persoonlijk, hartelijk en zorg op maat. De focus ligt op ontwikkeling van talenten, competenties, verbindingen, netwerken van cliënten. Alldrik biedt groepsbegeleiding door dagbesteding en logeeropvang op Alldrik zorgboerderij Markelo. Ook wordt 1:1 ambulante thuisbegeleiding aangeboden, waardoor Alldrik een totaalpakket dienstverlening kan bieden.
In deze opdracht staat de problematiek van het zich ernstig of uiterst eenzaam voelen onder ouderen, verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten centraal. Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare mensen zich vaak eenzaam voelen (Kwekkeboom en Van Weert 2008a). De extramuralisering betekent immers dat zij niet langer samen in een instelling wonen maar meer verspreid in de wijk en dat de onderlinge contacten niet langer vanzelfsprekend zijn. Maar ook is gebleken dat de contacten met de ‘gewone’ buren niet of nauwelijks tot stand komen (Verplanke e.a. 2007). Ook hulpverleners signaleren dat de sociale integratie van deze groepen kwetsbare burgers in de wijk te wensen overlaat en dat zij in een sociaal isolement leven (Dautzenberg e.a. 2008: 33).

Alldrik wil een bijdrage leveren aan de problematiek van het zich ernstig of uiterst eenzaam voelen onder ouderen, verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten. Wat hebben ze nodig en waar hebben ze behoefte aan de eenzaamheid te verminderen?
Van de student wordt verwacht dat hij zoekt naar behoeften die cliënten, begeleiders en mogelijk andere stakeholders hebben met betrekking tot een oplossing om eenzaamheid te verminderen. Doel: het komen tot requirements voor een eHealth technologie die contactbehoeften kan vervullen en daardoor eenzaamheid vermindert. Op basis daarvan kan de student aanbevelingen doen en mogelijk een stappenplan voor verdere ontwikkeling en implementatie van een eHealth technologie geven.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar zeer zelfstandige, doelgerichte en gestructureerd werkende student met goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, met interesse in de geestelijke gezondheidszorg en het gebruik van eHealth daarbinnen.

Wat bieden we?

Reisvergoeding en stagevergoeding in overleg. En natuurlijk een unieke ervaring bij onze jonge, innovatieve groeiende zorgorganisatie, op fantastische plek in Markelo.

Meer info?:

Tel: 0547-260550 / info@alldrik.nl

Begeleider:

Alldrik: Drs. Henk van der Giesen