GB11

GB11 - Patiënten en artsen voorkeuren ten opzichte van antidepressiva

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Extern

Max aantal studenten: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek : Kwalitatief onderzoek en literatuur onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Momenteel wordt vanuit de Universiteit Twente binnen de zorgorganisatie Carintreggeland promotieonderzoek verricht naar medicatieveiligheid en patiënten voorkeuren in de langdurige ouderenzorg. Doel van het onderzoek is onder andere om meer inzicht te krijgen in patiënten voorkeuren ten opzichte van antidepressiva. Bijna een op de vijf verpleeghuisbewoners voldoet aan de diagnostische criteria voor een depressie, dat is drie tot vijf keer zo vaak dan bij thuiswonende ouderen (Blazer 2003).

Onderzoek heeft bewezen dat antidepressiva een depressie effectief kunnen behandelen. Echter zijn verpleeghuisbewoners vaak niet vergelijkbaar met anderen patiënten populaties. Door comorbiditeit, polyfarmacie en leeftijdsgebonden veranderingen in het lichaam treden er vaak meer en andere bijwerkingen op dan bij jongeren personen. Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt hierdoor moeilijker en er moet een goede afweging tussen risico’s en voordelen worden gemaakt. Daardoor is het belangrijk dat patiënten bij beslissingen over hun behandeling worden betrokken. Patiënten zijn experts met een unieke kennis van hun eigen gezondheid, hun voorkeuren voor behandelingen en de resultaten die zij willen behalen. Door de cognitieve achteruitgang bij velen verpleeghuis bewoners, is het echter vaak niet meer mogelijk om de patiënt direct te vragen. Dan moeten artsen en familieleden de beslissing nemen. Het is echter niet bekend of zij dezelfde behandelings-keuzes zouden nemen. Dit onderzoek zal de behandelingsvoorkeuren van artsen en familieleden evalueren.

In het bacheloronderzoek wordt een eerste stap gezet hierin door de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

1)

Wat vinden verpleeghuisbewoners belangrijke aspecten bij de keuze voor de behandeling van depressie?

Aan de bachelor student zal gevraagd worden om een overzicht te maken met aspecten voor de bewoners en artsen het meest die het meest relevant blijken uit de literatuur, focusgroepsgesprekken en/of interviews. Dit zal uiteindelijk de basis vormen voor een andere vervolgstudie.

Wat wij van je verwachten:

Deze opdracht is geschikt voor een gemotiveerde student, die kwalitatief onderzoek wil doen. Een plus zijn goede mondelinge vaardigheden.

Wat wij jou kunnen bieden:

We bieden je een interessante, uitdagende opdracht en zullen je helpen met het plannen van afspraken voor de dataverzameling bij Carintreggeland.

Meer info?:

Sarah Janus s.i.m.janus@utwente.nl

Voor deze externe opdracht is een korte motivatiebrief (0,5 A4) vereist

Begeleiders:

Jeannette van Manen, Sarah Janus

Interessante literatuur: (Karkare, Bhattacharjee et al. 2011; Zimmermann, Clouth et al. 2013)

Referenties

Blazer, D. G. (2003). "Depression in Late Life: Review and Commentary." The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 58(3): M249-M265.

Karkare, S. U., S. Bhattacharjee, et al. (2011). "Prevalence and Predictors of Antidepressant Prescribing in Nursing Home Residents in the United States." The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 9(2): 109-119.

Zimmermann, T. M., J. Clouth, et al. (2013). "Patient preferences for outcomes of depression treatment in Germany: A choice-based conjoint analysis study." Journal of Affective Disorders 148(2–3): 210-219.