GB11 - FIOM: Online begeleidingsmodule abortusverwerking. Interviews met cliënten

Logo Fiom

GB11 - Fiom: Online begeleidingsmodule abortusverwerking. Interviews met cliënten

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Extern, Fiom

Max aantal studenten?

1

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Fiom is een door VWS gesubsidieerd kenniscentrum op het gebied van onbedoelde zwangerschap en afstammingsvragen. In november 2010 is een digitaal begeleidingsprogramma van start gegaan voor vrouwen vanaf 16 jaar die psychosociale klachten hebben naar aanleiding van een abortus.
Het betreft een interactieve module die verloopt via een beveiligde omgeving (www.abortusverwerking.nl).

In deze opdracht willen we de verwerkingsmodule evalueren. Je onderzoekt middels een kwalitatief onderzoek onder (potentiële) cliënten (en oud-cliënten) de gebruikerservaringen.

Onderwerpen waarin we geïnteresseerd zijn, zijn:

-

waarom zijn ze gestart met de online module?

-

wat zijn de werkzame onderdelen van het programma?

-

Welke onderdelen zijn het meest effectief voor de cliënt?

-

Welke aanpassingen kunnen er gemaakt worden om het programma te verbeteren? Wat maakt dat iemand afhaakt?

-

Wat vinden mensen van de opdrachten, wat vinden ze van de vragen binnen die opdrachten, missen ze onderwerpen, wat vinden ze van de werkvormen? Waar staan ze nu? Etc.

De interviews kunnen worden afgenomen bij mensen die het programma hebben gedaan, maar ook bij mensen die weliswaar tot de doelgroep behoren maar niet met het programma hebben gewerkt. De precieze vraagstelling(en) en onderzoekmethode wordt in overleg met UT en Fiom opgesteld.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student met interesse voor digitale hulpverlening en een neutrale houding t.a.v. zwangerschapsafbreking. Er dient gereisd te worden dan wel telefonische interviews worden afgenomen. Locatie: in overleg (thuis, UT, Zwolle of Den Bosch). Een financiële vergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Wat bieden we?

Uniek onderzoeksmateriaal, collegiale werksfeer. Een financiële vergoeding behoort tot de mogelijkheden

Meer info?:

www.abortusverwerking.nl en www.fiom.nl Of neem contact op Naomi Boer nboer@fiom.nl / 06-14600743

Begeleider:

Stans Drossaert

Extra:

Voor deze externe opdracht is een korte motivatiebrief (0,5 A4) verplicht