GB08

Behoeften en barrières voor werknemers bij een gezondheidsinterventie waarbinnen sensortechnologie en persuasive eCoaching de basis vormen.

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Intern, standplaats: PGT, Universiteit Twente

Max. aantal studenten mogelijk: ± 5

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Doordat de komende decenia het percentage mensen ouder dan 65 jaar toeneemt, zullen de kosten stijgen wat betreft gezondheidszorg en pensioenskosten. Dit leidt ertoe dat de kleiner wordende arbeidspopulatie in kosten moet voorzien voor een groter wordende niet-werkzame populatie. Het verhogen van de arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking tussen 20 en 66 jaar is daarom een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Een gezondere arbeidspopulatie zou leiden tot minder uitval. Sensortechnologie is een geschikt instrument om inzicht in gezondheidsgedrag en daarmee een gezonde leefstijl te bevorderen. Met sensortechnologie wordt het relevante gedrag objectief gemeten; daardoor weet een persoon beter hoe het gewenste gedrag vertoond kan (blijven) worden. De koppeling van van persoonlijk relevante feedback (persuasive eCoaching) aan deze objectieve data lijkt veelbelovend voor het bevorderen van gezond gedrag. De eerste stap in de ontwikkeling van een dergelijke gezondheidsinterventie is het in kaart brengen van de behoefte van de eindgebruikers, in dit geval werknemers. Tijdens deze bacheloropdracht is het de bedoeling, door middel van kwalitiatief onderzoek, een beeld te krijgen van de behoeften en barrières wat betreft het inzetten van sensortechnologie en persuasive eCoaching op de werkvloer.

Onderzoeksvraag: Wat zijn de behoeften en barrières voor werknemers bij een gezondheidsinterventie waarbinnen sensortechnologie en persuasive eCoaching de basis vormen?

Methoden: Kwalitatief onderzoek door middel van scenariogestuurde interviews.

Wie zoeken we? Studenten met affiniteit voor kwalitatief onderzoek en enthousiasme voor de combinatie technologie en gezondheid.

Wat bieden we? We bieden de student de kans om ervaring op te doen met kwalitatief onderzoek d.m.v. het afnemen van interviews binnen de medische sector.

Meer info?: Neem contact op met Dr. Annemarie Braakman-Jansen (l.m.a.braakman-jansen@utwente.nl; +31 53 4896047).

Begeleider:

Literatuur

Chan (2012) - Smart wearable devices: current status and challenges

- Onais-Kukonen (2009) - Persuasive system design (informatie over persuasive elementen in technology)

- Venkatesh (2003) - User acceptance of information technology (UTAUT): Toward a unified view (model to explane technology uptake in organisations)

- Bredahl (2015) - When intervention meets organisation, a qualitative study of motivation and barriers to physical exercise at the workplace

GP BACHELOR opdracht