GB08

GB08 - Ernstige vermoeidheid bij mensen met Reumatoïde Artritis (RA): Hoe ouder hoe erger? Of toch niet?

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern in samenwerking met Medisch Spectrum Twente

Meerdere studenten mogelijk? Ja, 2 studenten

Data: Kwantitatief, bestaande datasets

Opdrachtomschrijving:

Wie voelt zich niet soms moe? Na lichamelijke of psychische inspanning is de energie even weg en moet de batterij weer worden opgeladen. Het is meestal direct duidelijk welke inspanning tot vermoeidheid heeft geleid. Vermoeidheid zien we over het algemeen als een waarschuwingssignaal om kalmer aan te doen. Vanuit dit oogpunt is het gezond om vermoeidheid te kunnen ervaren en is vermoeidheid geen klacht.

Echter, 40-80% van de mensen met RA kunnen elke dag vermoeidheid ervaren zonder dat ze hard gewerkt of gesport hebben. Dit is een belangrijk verschil met ‘gewone’ vermoeidheid. De ernst van de vermoeidheid staat in geen verhouding tot de activiteit die is uitgevoerd of de inspanning die is geleverd. De vermoeidheid is er ineens en overvalt sommige patiënten; vaak ook nog op de meest vreemde momenten, bijvoorbeeld vlak na het opstaan, zelfs na een goede nachtrust.

Mensen met RA gebruiken voor deze extreme vermoeidheid verschillende termen zoals: uitgeput, op, afgemat, bekaf, kapot of helemaal leeg. Deze ernstige vermoeidheid maakt het moeilijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren en te blijven participeren in werk, gezin en maatschappij. Vermoeidheidsklachten kunnen grote impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen met RA.

Over het algemeen wordt ervan uit gegaan dat vitaliteit in de loop van het leven afneemt en vermoeidheid op oudere leeftijd vaker voorkomt dan op jongere leeftijd. Uit kwalitatief onderzoek over vermoeidheid bij RA patiënten bleek echter dat deze verwachtingen over veranderingen in vermoeidheid en vitaliteit mogelijk niet kloppen. Juist jongere patiënten gaven aan vaker ernstig vermoeid te zijn. Deze vraag willen we in kwantitatieve datasets onderzoeken en kijken of de interview resultaten uit kleine steekproeven gerepliceerd kunnen worden in grote groepen patiënten met RA.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van lopend onderzoek naar vermoeidheid en vitaliteit bij mensen met een reumatische aandoening dat in samenwerking van de vakgroep PGT met het Medisch Spectrum Twente uitgevoerd wordt. Je opdracht gaat over vermoeidheid in levensloopperspectief. Je zult onderzoeken of de ernst van vermoeidheidsklachten verschilt per levensfase, of de vorm van vermoeidheid verschilt per levensfase, of de levenssituatie van de patiënt en kenmerken van de ziekte naast levensfase een mogelijke verklaring voor verschillen in vermoeidheid bieden.

Wie zoeken we? Studenten die geïnteresseerd zijn in een levensloopperspectief op gezondheidspsychologische vraagstukken en wiens interesse uitgaat naar het bestuderen van klachten met een psychologische en fysieke kant.

Wat bieden we? Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT en het MST krijgt een kijkje in de keuken van klinisch-gezondheidspsychologisch onderzoek.

Begeleider: Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl