GB07

Fiom: Familie gevonden, en nu?

Follow-up onderzoek onder (interlandelijk) geadopteerden, die via FIOM hun biologische familie hebben gevonden.

LogoFiom

Type opdracht: Ba scriptie

In –of extern?: Extern, Fiom

Maximaal aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: literatuur-onderzoek/ kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Fiom is de specialist op ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. FIOM biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, en helpt mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Daarnaast beheert FIOM de de unieke KID-DNA-databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk kan maken. De opgedane kennis deelt Fiom met professionals via hun website, trainingen en advies. Uitgangspunt in al ht werk van FIOM is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Fiom helpt mensen bij hun zoektocht naar biologische familie, bijvoorbeeld adoptiekinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders, afstandsmoeders die op zoek zijn naar hun kind of donorkinderen die op zoek zijn naar hun donor.  In de afgelopen jaren heeft FIOM al een groot aantal mensen geholpen bij het terugvinden van hun biologische familie. Het is echter niet duidelijk hoe het de herenigde familieleden verder vergaat. Met dit follow-up onderzoek wil FIOM hieron verandering brengen.

Bacheloronderzoek:

In deze opdracht verricht je onderzoek onder (interlandelijk) geadopteerden, die via FIOM hun biologische familie gevonden hebben. Doel van dit follow-up onderzoek is om te achterhalen óf, en op welke manier er nog steeds contact is met de familie? Indien nee, wanneer en waarom is het gestopt? Indien ja, wat betekent de hereniging voor de geadopteerden (in positief of negatief opzicht)?. Welke problemen ervaart men? In hoeverre is men tevreden is over de hulp/ bemiddeling van FIOM, en heeft men nu nog behoefte aan aanvullende hulp van FIOM? Heeft de personen nog contact met hun biologische familie/hun familie in het buitenland?

De precieze aard en accent van het onderzoek zal worden bepaald in overleg met Fiom en begeleider van de UT. Waarschijnlijk zal het hier een (online) enquete betreffen.

Wie zoeken we? Een gemotiveerde student met interesse voor afstammingsvragen. Er dient af en toe gereisd te worden om te overleggen Locatie: in overleg (thuis, UT of Den Bosch)

Wat bieden we? Een uniek project en collegiale werksfeer.

Meer info?: www.fiom.nl Of meen contact op met …(wordt nog bepaald)

Begeleider: Stans Drossaert

Extra: Voor deze externe opdracht is een korte motivatiebrief (0,5 A4) vereist