GB05

Visualisatie van Psychologische meetinstrumenten voor laaggeletterden

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max. aantal studenten mogelijk: 3

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief Ontwerponderzoek

Opdrachtomschrijving:

In de psychologie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van schriftelijke vragenlijsten om allerlei psychologische constructen te meten. Echter, deze vragenlijsten zijn vaak moeilijk in te vullen voor mensen met lagere “literacy-skills” (analfabeten of laaggeletterden). Het (regelmatig) meten van psychologische gezondheid en pscychologisch welbevinden is echter belangrijk, juist bij deze groep, omdat mensen met lage opleiding en/of Sociaal Economische Status vaker kampen met psychologische problemen of verminderd psychologisch welbevinden.

In dit (ontwerp)onderzoek ga je proberen een gevisualiseerde versie van een bestaand instrument te maken (bv de Mental Health Continuum, de brief Resilience Scale of een ander instrument… de precieze constructen kunnen we in samenspraak bepalen).

In stap 1 verzamel je (of ontwikkel je) plaatjes (en antwoordformats) die een goede visualisering zijn van de constructen die je wil meten. In stap 2 leg je de plaatjes en antwoordformats voor aan een aantal experts, om te kijken in welke plaatjes door de experts als het meest geschikt worden geacht (die het meest helder het construct dekken). In stap 3 leg je het gevisualiseerde instrument voor aan een enkele mensen (7-10) uit de doelgroep. Je maakt daarbij gebruik van de methode van Cognitive Interviewing.

Mogelijk wordt deze opdracht uitgevoerd in samenwerking met studenten Industrieel ontwerp van de Saxion Hogeschool. In dit geval zouden jullie ook gezamenlijk een (bewegende) animatie kunnen ontwikkelen en testen

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die creatief zijn, én goed planmatig en gestructureerd kan werken

Wat bieden we?

Mogelijk kun je samenwerken met een student van Saxion Hogeschool, die kan helpen met ontwerp en programmeren van computeranimaties

 

Begeleider: Stans Drossaert

Literatuursuggesties:

Hak, T., van der Veer, K., Jansen, H. (2008). The Three-Step Test-Interview (TSTI): An observation-based method for pretesting self-completion questionnaires. Survey Research Methods 2, 143-150.