GB05

GB05 - Subjectieve Gezondheids- en ziektebeleving van reumapatiënten

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten:

2

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Om de effecten van medische behandelingen of het beloop van de ziekte te meten bij patiënten met reuma wordt, naast de meting van klinische biomedische variabelen, ook standaard aan patiënten zelf gevraagd hoe zij hun gezondheid en ziekte ervaren, en of zij vinden dat hun gezondheid over de tijd verbeterd is. Standaardvragen hiervoor zijn bijvoorbeeld:

‘Hoe was uw algemene gezondheid de afgelopen week? ‘ te beoordelen op een Visueel Analoge Schaal van 100 mm met als uiteinden zeer goed/zeer slecht

en: ‘Hoe beoordeelt u nu uw gezondheid over het algemeen, vergeleken met een jaar geleden?’, te beantwoorden op een 5-punts likert scale van veel slechter dan een jaar geleden tot veel beter dan een jaar geleden.

Vaak blijken patiënten, waarbij het met de ziekte volgens klinische biomedische variabelen goed of beter gaat, hun gezondheid zelf niet als goed of verbeterd te beoordelen (Vermeer et al., 2012;
Masri et al.,2012). De vraag is hoe patiënten de vragen naar hun algemene gezondheid interpreteren en in hoeverre ze hun oordeel baseren op biomedische variabelen of andere voor een patiënt belangrijke waarden.

Doel van dit onderzoek is te onderzoeken hoe patiënten vragen naar hun huidige algemene gezondheid of veranderingen in hun algemene gezondheid interpreteren en beantwoorden: Wat verstaan patiënten zelf onder ‘algemene gezondheid’?; Wanneer vinden zij dat het goed of slecht met hun gezondheid gaat?; Wat bepaalt voor patiënten dat hun algemene gezondheid verslechterd of verbeterd is?.

Methode: Kwalitatieve interviews waarbij patiënten gevraagd wordt standaardvragen naar algemene gezondheid te beantwoorden en daarbij uit te leggen hoe ze de vragen interpreteren, hoe ze tot hun antwoord komen, en welke overwegingen ze daarbij maken.

Wie zoeken we?

Bachelor studenten met interesse voor gezondheidspsychologie en belangstelling voor het doen van kwalitatief onderzoek

Begeleider:

Erik Taal (e.taal@utwente.nl; tel: 053-4896069)

Literatuur:

Masri, K. R., Shaver, T. S., Shahouri, S. H., Wang, S., Anderson, J. D., Busch, R. E., Wolfe, F. (2012). Validity and reliability problems with patient global as a component of the ACR/EULAR remission criteria as used in clinical practice. Journal of Rheumatology, 39(6), 1139-1145

Vermeer, M., Kuper, H. H., van der Bijl, A. E., Baan, H., Posthumus, M. D., Brus, H. L. M., van de Laar, M. A. F. J. (2012). The provisional ACR/EULAR definition of remission in RA: A comment on the patient global assessment criterion. Rheumatology 51(6), 1076-1080.