GB04 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma- Procesevaluatie.

GB04 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma:

Procesevaluatie van de cursus ‘Doelbewust!’

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten:

Nee

Data:

Kwantitatief en kwalitatief, bestaande dataset

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte.

De nieuwe cursus ‘Doelbewust!’ is ontwikkeld voor volwassen patiënten met een reumatische aandoening en toegespitst op patiënten met een zelf gerapporteerd (sub)klinisch niveau van depressieve symptomen. Het doel van de cursus is om deze mensen te ondersteunen bij het leven met reuma en hen te helpen ontwikkelingsmogelijkheden te blijven zien. De cursus beoogt depressieve en angstklachten te verminderen en positieve stemming, sociale participatie en de ervaring van een zinvol leven te vergroten. ‘Doelbewust!’ grijpt hierbij terug op een aantal theoretische grondslagen. Gebaseerd op theorieën over doelmanagement worden vier strategieën centraal gesteld om met bedreigde doelen om te gaan: het volhouden van persoonlijke doelen, het aanpassen of loslaten van persoonlijke doelen en het vinden van nieuwe doelen. De cursus stimuleert deelnemers om de verschillende doelmanagementstrategieën uit te proberen wanneer zij moeite hebben om hun persoonlijke doelen te bereiken. Flexibiliteit in de toepassing van de strategieën en het bewust overdenken van keuzes zijn hierbij de pijlers.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van een lopend promotieonderzoek (Roos Arends) naar het bevorderen van succesvolle adaptatie bij mensen met een reumatische aandoening met behulp van doelmanagement.

Je BA opdracht gaat over de procesevaluatie van de cursus ‘Doelbewust!’ vanuit het perspectief van de patiënten met behulp van wekelijkse evaluaties en diepte-interviews na afloop van de cursus. Ook bestudeer je het proces vanuit het perspectief van de trainers die na elke bijeenkomst gestructureerd opgeschreven hebben hoe de bijeenkomst is verlopen.

Mogelijke onderwerpen hierbij zijn: Wat ervaren patiënten en trainers als werkzame factoren in de cursus? Welke rol speelt het lotgenotencontact in de cursus? Waar liggen voordelen en valkuilen van verpleegkundigen als trainer? Wat zijn de verwachtingen van mensen voor aanvang van de cursus, op welk domein (psychisch, sociaal, fysiek) verwachten ze hulp? En op welk domein hebben deelnemers uiteindelijk de meeste hulp/vooruitgang ervaren?

Wie zoeken we?

Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’ en die het bestuderen van de werking van psycho-educatieve interventies boeit.

Wat bieden we?

Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT en krijgt een kijkje in de keuken van klinisch interventieonderzoek.

Begeleider:

Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl