GB03

GB03 - Literatuuronderzoek naar gebruik van eHealth om patiëntenzorg t.a.v. infectieziekten veilig te maken?

Type opdracht:

Ba

In– of extern?:

Intern

Max aantal studenten?

2

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Informatie- en communicatietechnologie (eHealth) kan een belangrijke bijdrage leveren aan patiëntveiligheid, door zorgmedewerkers te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Op het gebied van infectiepreventie en –bestrijding kan eHealth ingezet worden om protocollen en richtlijnen te communiceren, gemakkelijker beschikbaar en toepasbaar te maken. Patiënten die in een ziekenhuis behandeld moeten worden hebben vaak al een zwakke gezondheid. Als zij worden blootgesteld aan bacteriën en virussen die infecties kunnen veroorzaken levert dat extra (en vaak vermijdbaar!) risico voor hun gezondheid, soms zelfs met de dood als gevolg. Daarom is het belangrijk dat zorgpersoneel (verpleegkundigen, artsen, etc.) goed op de hoogte is van de maatregelen voor preventie en bestrijding van infecties. In het EurSafety Health-net project onderzoekt de Universiteit Twente op welke manieren eHealth gebruikt kan worden om richtlijnen en protocollen effectief te communiceren en af te stemmen op de doelgroep.

In deze opdracht sluit je aan bij een eerder uitgevoerde systematische review (literatuuronderzoek). Je voert een update uit van deze review waarin je een overzicht geeft van het gebruik van eHealth bij protocolcommunicatie: Hoe wordt technologie ingezet om infectiepreventie en –bestrijdingsmaatregelen (specifiek gericht op MRSA) in ziekenhuizen te implementeren, en met welk effect? Je gaat in deze opdracht op zoek naar studies over dit onderwerp aan de hand van de al eerder toegepaste zoekstrategie. Je verzamelt en beoordeelt zelf of met meerdere studenten de gevonden artikelen, beantwoordt hiermee de onderzoeksvragen, en rapporteert hierover in je (bachelor)verslag.

Globaal stappenplan:

-

Uitvoeren van een zoekopdracht, zoals van tevoren vastgesteld

-

Globaal screenen van de resultaten van de zoekopdracht

-

Gedetailleerd de gescreende titels beoordelen aan de hand van vooraf vastgestelde in- en exclusiecriteria

-

Relevante informatie uit de geïncludeerde artikelen halen

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we?

Eén of twee bachelorstudenten met belangstelling voor eHealth. Nauwkeurig kunnen werken is erg belangrijk.

Meer info?

Nienke de Jong (n.dejong@utwente.nl)

Begeleiders:

Nienke de Jong & Jobke Wentzel

Extra:

Verhoeven, F., When staff handle Staph: User-driven versus expert-driven communication of infection control guidelines, in Behavioral Sciences. 2009, University of Twente: Enschede. p. 224.