GB03 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma- Detailverloop

GB03 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma:

Detailverloop sessies van de cursus ‘Doelbewust!’

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten

1

Data:

Kwalitatief, bestaande dataset

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte.

De nieuwe cursus ‘Doelbewust!’ is ontwikkeld voor volwassen patiënten met een reumatische aandoening en toegespitst op patiënten met een zelf gerapporteerd (sub)klinisch niveau van depressieve symptomen. Het doel van de cursus is om deze mensen te ondersteunen bij het leven met reuma en hen te helpen ontwikkelingsmogelijkheden te blijven zien. De cursus beoogt depressieve en angstklachten te verminderen en positieve stemming, sociale participatie en de ervaring van een zinvol leven te vergroten. ‘Doelbewust!’ grijpt hierbij terug op een aantal theoretische grondslagen. Gebaseerd op theorieën over doelmanagement worden vier strategieën centraal gesteld om met bedreigde doelen om te gaan: het volhouden van persoonlijke doelen, het aanpassen of loslaten van persoonlijke doelen en het vinden van nieuwe doelen. De cursus stimuleert deelnemers om de verschillende doelmanagementstrategieën uit te proberen wanneer zij moeite hebben om hun persoonlijke doelen te bereiken. Flexibiliteit in de toepassing van de strategieën en het bewust overdenken van keuzes zijn hierbij de pijlers.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van een lopend promotieonderzoek (Roos Arends) naar het bevorderen van succesvolle adaptatie bij mensen met een reumatische aandoening met behulp van doelmanagement.

Je BA opdracht gaat over de analyse van afzonderlijke sessies van de cursus ‘Doelbewust!’. Sessies zijn at random opgenomen en worden door jou geanalyseerd met oog op de vraag in hoe verre het cursusprotocol gevolgd is, hoe de interacties in de groep verlopen, welke reacties en effecten de groepsoefeningen en individuele opdrachten opleveren. Mogelijke vragen hierbij zijn: hoe is de interactie tussen trainer en deelnemers (gelijkwaardig of behandelaar-patiënt relatie), op welk domein (psychisch, sociaal, fysiek) richt de trainer zich voornamelijk en komt dit overeen met de vraag van de deelnemers.

Wie zoeken we?

Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’ en die het bestuderen van processen tijdens groepssessies boeit.

Wat bieden we?

Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT en krijgt een kijkje in de keuken van klinisch interventieonderzoek.

Begeleider:

Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl