GB02

GB02 - Compensatieopvattingen en de relatie met ongezond leefstijlgedrag

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max. aantal studenten:

2

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Kwantitatief (survey)

Opdrachtomschrijving:

‘Compensatory Health Beliefs’ (CHBs) zijn opvattingen dat de negatieve effecten van een ongezond gedrag gecompenseerd (of teniet gedaan) kunnen worden door het uitvoeren van een gezonde gedraging. Waarschijnlijk herkent iedereen in meerdere of mindere mate wel zulke opvattingen, getuige uitspraken als ‘Ik kan best deze chocoladereep eten want ik ga vanavond sporten.’ Het gebruik van deze compensatieopvattingen wordt beschouwd als een geautomatiseerd proces om cognitieve dissonantie te verminderen door het rechtvaardigen van ongezonde gedragskeuzes met het voornemen om ander gezond gedrag te vertonen. Mensen die veel gebruik maken van compensatieopvattingen vertonen wellicht meer ongezond gedrag en hebben mogelijk zelfs een slechtere gezondheid, zeker wanneer de opvattingen onjuist zijn of het compenserende gedrag niet uitgevoerd wordt.

In deze opdracht onderzoek je wat de voorspellende waarde van CHB’s is voor een specifieke risicogedrag (zoals roken of te weinig bewegen). De opdracht betreft een cross-sectioneel of longitudinaal surveyonderzoek onder studenten en/of andere specifieke doelgroepen. Al naar gelang de interesse kan de focus van het onderzoek aangepast worden.

Wie zoeken we?

Psychologiestudent(en) met een interesse voor gezondheid en leefstijl.

Begeleiders:

Marcel Pieterse en Peter ten Klooster (p.m.tenklooster@utwente.nl)
Cubicus B112b, 053 489 6056.

Extra informatie:

Rabia, M., Knäuper, B., & Miquelon, P. (2006). The eternal quest for optimal balance between maximizing pleasure and minimizing harm: The compensatory health beliefs model. British Journal of Health Psychology, 11(1), 139-153.