GB02

GB02 - Hoe kunnen web-based applicaties gebruiksvriendelijk en persuasief getailored worden voor zorgverleners?

Casus APP voor Verpleeghuisartsen om de gezondheidstoestand van cliënten bij opname beter te registeren

Type opdracht:

Ba

In– of extern?:

Intern

Max aantal studenten?

2

Zelf data verzamelen?

Ja

Type onderzoek:

Post design gebruikersonderzoek van web-applicaties voor profs

Opdrachtomschrijving:

Gebruiksvriendelijk- en persuasief ontwerp spelen een steeds grotere rol binnen eHealth, om het gebruik ervan te stimuleren. Dit geldt ook voor eHealth toepassingen die gericht zijn op zorgverleners.

De Universiteit Twente heeft in samenwerking met iPrevent een web-based applicatie ontwikkeld waarmee verpleeghuisartsen hun cliënten kunnen registreren voor prevalentie metingen. Deze prevalentie metingen zijn erop gericht in kaart te brengen hoeveel zorggerelateerde infecties (zoals MRSA, ESBL), en welke risicofactoren voor het ontwikkelen daarvan (zoals antibioticagebruik) in de verpleeghuizen voorkomen. Dit is nodig, omdat hier tot nu toe weinig over bekend is. Kennis over het vóórkomen van infecties is noodzakelijk voor effectieve infectiepreventie en –controle.

Tot nu toe werd de registratie door een relatief kleine groep (30) verpleeghuizen uitgevoerd. Om zo betrouwbaar mogelijke cijfers te genereren, is het van belang dat zoveel mogelijk verpleeghuizen deel gaan nemen. Om instellingen te stimuleren tot deelname, moet de registratie van cliënten zo min mogelijk werk zijn en moet het registratiesysteem zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de gebruikers (de verpleeghuisartsen).

Om te onderzoeken of deze aansluiting er inderdaad is, worden in dit project de gebruiksvriendelijkheid en persuasiviteit van de web-based App geëvalueerd. Op die manier kan het systeem nog verder verbeterd worden, waardoor registratie minder werk wordt, en nog meer instellingen bereid kunnen zijn deel te nemen aan de metingen. Voor dit onderzoek willen we gebruikersonderzoeken uitvoeren. Hierin willen we het oude (SurveyMonkey) systeem vergelijken met het nieuwe systeem (de web-based App). Deze gebruikersonderzoeken vormen de effectmeting, waarin scenario’s gebruikt zullen worden om testpersonen met beide systemen cliënten te laten registreren. Deze gebruikersonderzoeken zullen aangevuld worden met vragenlijsten die aansluitend aan de deelnemers voorgelegd worden.

Globaal stappenplan:

-

Uitvoeren van post design gebruikersonderzoeken met verpleeghuisartsen, volgens van tevoren vastgesteld onderzoeksprotocol

-

Uitwerken van gebruikersonderzoeken

-

Analyseren van gebruikersonderzoeken, op basis van het onderzoeksprotocol

-

Interpretatie van data ahv Persuasieve Technologie modellen

-

Rapporteren van de relevante resultaten uit de gebruikersonderzoeken

-

Het schrijven van een verslag

Wie zoeken we?

Eén of twee bachelorstudenten met belangstelling voor eHealth, usability en persuasieve designs. Sociale vaardigheden voor communicatie met deelnemende artsen en nauwkeurig kunnen werken zijn erg belangrijk.

Meer info?

Nienke de Jong (n.dejong@utwente.nl)

Begeleider:

Lisette van Gemert-Pijnen (j.vangemert-pijnen@utwente.nl) ; Nienke de Jong (n.dejong@utwente.nl)

Extra:

Het onderzoek is onderdeel van een promotieonderzoek van Nienke de Jong