GB02 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma

GB02 - Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma:

Meten kleine verhalen (vignetten) en vragenlijsten hetzelfde?

Type opdracht:

Ba

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten:

2

Data:

Bestaand dataset, longitudinaal

Type onderzoek:

Kwantitatief, kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte. Als gevolg hiervan kan iemand last krijgen van depressieve stemmingen, angsten, minder positief affect, een verminderd zinvol leven of verminderde participatie op verschillende domeinen.

Het aanpassen van eigen doelen (doelmanagement) lijkt een mogelijkheid om de succesvolle omgang met chronische aandoeningen te bevorderen en te vermijden dat psychische problemen ontstaan. Onder doelmanagement verstaan we het vasthouden van bedreigde doelen, het aanpassen van doelen, loslaten van doelen en het vinden van nieuwe betekenisvolle doelen.

Meestal wordt doelmanagement met gestandaardiseerde vragenlijsten gemeten. Deze hebben het voordeel betrouwbaar te meten en de vergelijkbaarheid met andere studies te garanderen. Nadelen liggen in de abstractie van de vragen die niet toegesneden zijn op bedreigde doelen door een reumatische aandoening. Een andere methode erachter te komen welke doelmanagement strategieën patiënten gebruiken is de vignettenmethode. Met kleine prototypische verhalen worden bekende situaties als context gebruikt en patiënten geven aan hoe zij in deze situaties zouden reageren. In het lopende promotie onderzoek van Roos Arends hebben we beide methoden gebruikt om overeenkomsten en verschillen te kunnen bestuderen.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van dit lopend promotieonderzoek en nader bestuderen welke verschillen tussen het meten met vignetten en met vragenlijsten bestaan en meehelpen een antwoord erop te vinden voor wie welke methode het ingezet kan worden.

Wie zoeken we?

Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’ en die de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve analyses boeit.

Wat bieden we?

Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT en je leert meer over de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data analyse.

Begeleider:

Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl