Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

FIOM: Zwanger… wat nu? Evaluatie online begeleiding bij ongewenste zwangerschap

Organisatie

FIOM, specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

Standplaats

Leeuwarden of Den Bosch (kan in overleg deels vanuit huis worden uitgevoerd)

Gewenste periode voor de stage

April 2015- juli 2015 (of langer, indien in combinatie met master-opdracht)

De Opdracht

Opdrachtomschrijving:

FIOM biedt informatie en hulp bij vraagstukken omtrent ongewenste zwangerschap, zoals keuzevragen, afstand doen van je kind en verwerking van een abortus. Daarnaast helpt FIOM bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. De opgedane kennis wordt gedeeld met professionals via de website, trainingen en advies.  Uitgangspunt in al het werk van FIOM is de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens.

Tot 2014 bood Fiom face-to-face begeleiding aan vrouwen die te maken kregen met een ongewenste zwangerschap. Omdat de beschikbare middelen afnemen en omdat de wensen en behoeften van de doelgroep veranderen, heeft Fiom echter een online (zelf)hulprogramma ontwikkeld om vrouwen die ongewenst zwanger zijn te informeren en te helpen een weloverwogen besluit te nemen over het wel of niet voortzetten van hun zwangerschap.

Stage-opdracht:

In deze opdracht help je Fiom bij het vormgeven van het evaluatieonderzoek rondom deze keuzehulp. Hiertoe voer je ten eerste een literatuuronderzoek uit waarin je nagaat: waaraan moet een goede keuzehulp voldoen? Welke instrumenten worden gebruikt om gebruik, waardering en effecten van keuzehulpen in kaart te brengen?

Je ontwikkelt en pre-tetst (bij de doelgroep) een vragenlijst die kan worden gebruikt voor het evaluatieonderzoek en die Fiom kan gebruiken bij het verder vormgeven van de evaluatie.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Anouk van der Heij

Email: : avdheij@fiom.nl