Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Chronische vermoeidheid en de partnerrelatie

Organisatie

Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)

Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen (Radboudumc)

Standplaats

Nijmegen

Gewenste periode voor de stage

3 dagen per week in een aaneengesloten periode in 2015, er bestaat de optie de stage uit te breiden / te combineren met de master these

De Opdracht

Iedereen kent vermoeidheid, bijvoorbeeld als gevolg van een lange werkdag of een flinke sportles. Na een goede (nacht)rust is de vermoeidheid bij gezonde mensen weer verdwenen. De situatie is echter anders voor mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Zij hebben last van voortdurende, onverklaarde vermoeidheid die niet overgaat na rust en die gepaard gaat met andere symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn en inspanningsintolerantie wat kan leiden tot behoorlijke beperkingen in dagelijkse activiteiten.

Binnen het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) worden mensen met CVS behandeld door middel van cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandeling voor veel patiënten. Het NKCV bestaat uit een jong team van therapeuten en onderzoekers en heeft als hoofddoelen 1) wetenschappelijk onderzoek, om de kennis uit te breiden 2) toepassing van deze kennis in de patiëntenzorg 3) overdracht van kennis over chronische vermoeidheid.

Verschillende psychologische processen spelen een rol bij het in stand houden van vermoeidheid. Maar ook de sociale context van een patiënt kan de vermoeidheid beïnvloeden. In deze opdracht gaat het om de rol van de partner of andere belangrijke naasten. De student formuleert een eigen onderzoeksvraag en beantwoord deze op basis van bestaande data, die reeds door middel van vragenlijsten zijn verkregen en in de NKCV database ter beschikking staan. Eindproduct is een onderzoeksverslag / artikel over de uitgevoerde onderzoeksopdracht.

Naast het werk aan de stageopdracht bestaat de mogelijkheid voor nevenactiviteiten zoals meelopen bij therapeuten, onderzoekers en psychologisch medewerkers en het presenteren van de stageopdracht tijdens intern overleg. Vereist is een nauwkeurige en zelfstandige werkwijze en een professioneel optreden.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Dr. Stephanie Nikolaus (NKCV)

Telefoon: 0031 (0)24 3614288

Email: stephanie.nikolaus@radboudumc.nl

Contactpersoon vanuit UT/Gezondheidspsychologie: c.bode@utwente.nl