Stageopdracht Alliantie rookvrij Nederland

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

De toekomst van onderzoek naar tabaksbestrijding in Nederland

Organisatie

Alliantie Nederland Rookvrij

Standplaats

Den Haag (aanwezigheid op standplaats kan in overleg worden bepaald)

Gewenste periode voor de stage

Kwartiel 1B (november 2014 tot februari 2015)

De Opdracht

De preventie van ziekte door tabaksverslaving is al jaren een prioriteit van het preventiebeleid. Wetenschappelijk onderzoek naar (oorzaken) van tabaksverslaving is essentieel voor een goede ontwikkeling van nieuwe interventies op dit gebied. Een belangrijke vraag is of er voldoende financiering is voor het benodigde fundamentele en toegepaste onderzoek op dit gebied.

De Alliantie Nederland Rookvrij wil, samen met het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT), (trends in) de financieringsstromen van nicotine en tabaksonderzoek inventariseren en in kaart brengen. Onderzoeksvragen zijn onder meer: "Wie waren de voornaamste financiers van het onderzoek in de afgelopen 15 jaar?" "Welke trends zijn hierbinnen zichtbaar?” Te denken valt aan verschuivingen m.b.t. de volgende variabelen: nationaal / Europees, fundamenteel / toegepast, langlopende / kortlopende financiering, en beleidsrelevantie van het onderzoek.

De stage bestaat uit een combinatie van deskresearch (search en analyse van openbare databestanden), surveyonderzoek (vragenlijst binnen de populatie Nederlandse tabaksonderzoekers), en (telefonische) interviews

-

De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die strijden voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. Het Alliantiebureau, dat gevestigd is in Den Haag, is een advies, kennis- en serviceorganisatie die, in nauwe samenwerking met de oprichtingspartners KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting en het Longfonds en overige partners, (inter-) nationale kennis op het gebied van tabaksontmoediging vergaart en verspreidt, en beleidsactiviteiten op het gebied van tabaksontmoediging agendeert en coördineert.

-

Inventarisatie onder tabaksonderzoekers mbv een survey: financieringsstromen van onderzoek, trends hierin, ruimte voor innovatief onderzoek, etc

-

Analyse van toegekende subsidies voor tabaksonderzoek in NL gedurende afgelopen 15 jaar

Taken

·

Ontwikkelen, afnemen en rapporteren van een survey;

·

Desk research;

·

Telefonische interviews

Functie-eisen

·

Sociaal vaardig

·

Goede communicatieve- en coördinerende vaardigheden

·

Kennis van kwalitatieve en kwantitatieve dataverwerking

·

Zelfstandig

·

OV-jaarkaart in bezit (dit is gewenst, maar niet noodzakelijk: indien student reiskosten moet maken, kan dit ook uit de stagevergoeding worden gefinancierd)

Wij bieden een stageplaats:

·

Met kennismaking met een landelijk opererend kennisinstituut op het terrein van Public Health

·

Met de mogelijkheid de taken grotendeels op afstand uit te voeren

·

Een beperkte stagevergoeding

Informatie Contactpersoon:

Naam: Marcel Pieterse (afd PGT)

Telefoon: 0534896066

Email: m.e.pieterse@utwente.nl