Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Smart sensors en persuasive coaching voor het verbeteren van medicatie adherentie bij COPD patiënten – Contextual Inquiry

Organisatie

UMC-Groningen, Universiteit Twente

Standplaats

Groningen

Gewenste periode voor de stage

In overleg, eventueel aansluitend / in combinatie met masteropdracht

De Opdracht

Opdrachtomschrijving:

Deze stage vindt plaats in het kader van het INTERREG V-a Health-i-Care project. Dit project stimuleert en initieert innovaties in de gezondheidszorg, zodat het Nederlands-Duitse grensgebied zich ontwikkelt tot een gemeenschappelijke, veilige en dynamische gezondheids(economische) regio.

Ook de vakgroep PGT van de Universiteit Twente is bij het Health-i-Care project betrokken. Wij verrichten toegepast onderzoek, naar welke vragen en behoeftes er zijn in het veld (needs assessment) en hoe eHealth technologie op deze vragen en behoeftes in kan spelen. Hierbij kan eHealth technologie ingezet worden om zorgverleners te ondersteunen, of om ondersteuning te bieden in het dagelijks leven van zorgvragers.

Eén van de kernpunten van het Health-i-Care project bestaat uit smart monitoring and coaching, onder andere voor COPD patiënten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de inhalers die COPD patiënten gebruiken voor hun medicatie, niet altijd goed gebruikt worden. Er zijn sensors ontwikkeld om dit te monitoren. De Universiteit Twente is nu gestart met een needs assessment en contextual inquiry om te kijken wat nodig is om dergelijke technologie succesvol in de praktijk te kunnen implementeren.

Stage-opdracht:

In deze opdracht help je de onderzoekers van de UT bij het vormgeven en uitvoeren van de needs assessment (met COPD patiënten en zorgverleners ) en de contextual inquiry. Om voldoende achtergrond kennis op te doen start je met een literatuur onderzoek naar wat bekend is over het gebruik van sensors voor COPD patiënten. Daarnaast vinden (samen met een onderzoeker van de UT) gesprekken plaats met stakeholders en experts. Vervolgens worden interviews of focusgroepen uitgevoerd om inzicht te krijgen in het zorgproces bij COPD. Hoe kan technologie daarin een rol krijgen? Wie zijn hierbij de stakeholders? Welke behoeften en wensen hebben COPD patiënten en zorgverleners bij het gebruik van sensor technologie? Wie / wat is nodig om smart sensors te kunnen implementeren in de dagelijkse praktijk?

De resultaten van de stage opdracht zullen worden gebruikt in verder onderzoek, maar het streven is om ze (waar mogelijk) ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Nienke Beerlage-de Jong

Email: n.beerlage-dejong@utwente.nl