Stageopdracht inventarisatie ehealth in de langdurige zorg Zorginstituut Nederland

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Inventarisatie eHealth in de Langdurige zorg

Organisatie

Zorginstituut Nederland

Standplaats

Diemen

Gewenste periode voor de stage

November 2014- Februari 2015

De Opdracht

Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) heeft als taak de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Het doet dat door de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden te ondersteunen; door de implementatie daarvan te bevorderen; en door kwaliteitsinformatie te publiceren. Het traject 'Good practices in de langdurige zorg' betreft kwaliteitsverbetering in de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg, de gehandicaptenzorg, en de chronische GGZ). Zie: http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/projecten/good+practices

Spoor 1 (Erkenningstraject) als Spoor 2 (Quality of Life) hebben beide met eHealth te maken.

Onderzoeksvraag 1: Wat is de stand van zaken in de langdurige zorg op het gebied van eHealth? (In welke zorgprocessen wordt het gebruikt? Door wie (gebruikers)? Met welke technologieën? Op welke schaal? e.d. De care sector is flink in beweging, ook als het gaat over meetbaar maken van de kwaliteit van zorg. Daarbij gaat het steeds vaker om een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van de zorg komt langzaamaan op gang.

Methode: desk research, interviews. Deliverable: Rapportage met inventarisatie

Onderzoeksvraag 2: Welke eH projecten in de langdurige zorg hebben al een zodanige mate van maturity bereikt, dat zij zich zouden kunnen melden voor het geïnstitutionaliseerde erkenningstraject 'Good Practices in de langdurige zorg' (waar experts van Vilans en Trimbosinstituut) zich uitspreken over effectiviteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid (dan wel voor de light versie van zo'n erkenningstraject waar minder zware eisen gelden)?

Methode: maturity assessment. Deliverable: rapportage.

Informatie Contactpersoon:

Ir. Angelie van der Aalst (projectleider)
Kwaliteitsinstituut / Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen / Postbus 320 | 1110 AH | Diemen
T +31 (0)20 797 8857 / F 020 797 85 00 / M 0646846847

AAalst@zinl.nl / www.zorginstituutnederland.nl