Oude afstudeeropdrachten alleen ter info

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct

Organisatie

Medisch Spectrum Twente – afdeling Neurologie en UT Twente (vakgroep PGT)

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

april – juni 2015

De Opdracht

Patiënten met een TIA of een herseninfarct hebben een onbehandeld risico op een recidief herseninfarct van 17% in de eerste 3 maanden en daarna jaarlijks een risico van 6%. Veel groter is het risico op andere vaataandoeningen na een herseninfarct of TIA; dit kan oplopen tot 50%. Om deze reden is secundaire preventie een belangrijk onderdeel van de zorg na een TIA of herseninfarct.

Een gezonde leefstijl is een onderdeel van deze secundaire preventie. Implementatie van leefstijlinterventies na een TIA of herseninfarct blijkt in praktijk niet altijd eenvoudig en succesvol te verlopen. Het veranderen van de leefstijl lijkt een moeilijke opgave en is vaak lastig vol te houden. Daarnaast wordt het mogelijk bemoeilijkt door de hoge leeftijd en cognitieve beperkingen van deze patiëntenpopulatie. Van alle patiënten die in Nederland een herseninfarct overleven, gaat in de subacute fase een groot deel naar huis, al dan niet met poliklinische revalidatie of revalidatie via de 1e lijn. Voor deze patiënten heeft de huisarts een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Stage-opdracht

Doel van de stage opdracht is:

a.

Het Inventariseren van de huidige toepassing van leefstijlinterventies bij patiënten met een TIA of herseninfarct in de huisartsenpraktijk.

b.

Inzicht verkrijgen in de opvattingen van huisartsen en praktijkondersteuners over het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten na een TIA of herseninfarct en in de barrières die zij hierbij waarnemen

c.

Inzicht krijgen in de opvattingen van huisartsen en praktijkondersteuners over interactieve interventies met behulp van eHealth.

Methode:

Vragenlijstonderzoek en interviews of focusgroepen met huisartsen en praktijkondersteuners

Eindproduct: Rapport over de bevindingen

In overleg is het mogelijk in aansluiting op de stage een afstudeeropdracht te doen.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Lisette van Gemert-Pijnen; Erik Taal; H den Hertog

Email: j.vangemert-pijnen@utwente.nl; E.Taal@utwente.nl