Stageopdracht positieve psychologie bij de ggd twente

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Positieve Gezondheid binnen het werkveld van de GGD

Organisatie

GGD Twente

Standplaats

Enschede

Gewenste periode voor de stage

Kwartiel 1B (november 2014 tot februari 2015

De Opdracht

GGD Twente houdt zich als gezondheidsdienst in eerste plaats bezig met de gezondheid van alle Twentenaren. Maar wanneer ben je eigenlijk gezond? De huidige definitie van de WHO beschrijft een toestand van een volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek. Volgens deze definitie zou eigenlijk bijna niemand gezond zijn. Een andere omschrijving van gezondheid, ‘positieve gezondheid’ benadert de gezondheid dynamisch en stelt veerkracht en zelfregie centraal. Het nieuwe ‘concept’ positieve gezondheid van Machteld Huber gaat naar onze verwachting een belangrijke pijler worden, ook binnen GGD Twente. Dat heeft ook consequenties voor onze werkvloer; denk bijvoorbeeld aan gespreksvoering met cliënten, minder snel medicaliseren en meer ontzorgen en normaliseren, ouders in hun kracht zetten etc. De opdrachtomschrijving luidt als volgt: Hoe kan positieve gezondheid een bijdrage leveren aan de werkzaamheden van GGD Twente?

Taken

·

Gesprekken voeren met medewerkers;

·

Bijwonen en observeren van GGD consulten;

·

Trekken van conclusies n.a.v. gehouden gesprekken en bijgewoonde consulten;

·

Uitbrengen van advies over hoe positieve gezondheid een bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden van GGD Twente.

Functie-eisen

·

Sociaal vaardig

·

Goede communicatieve- en coördinerende vaardigheden

·

Kennis van kwalitatieve dataverwerking

·

Zelfstandig

Informatie Contactpersoon:

Naam: prof. Jan Walburg (afd PGT)

Telefoon: 0534894470

Email: j.a.walburg@utwente.nl