Masters' assignments Health Psychology & Technology (HPT)

Below you find the available Health Psychology & Technology (HPT) masters’ assignments.

Attention:

Not all of the below mentioned assignments may be available. If you are interested in one of the assignments below, or if you would like to bring in your own assignment, please contact the HPT master coordinator dr. C.H.C. Drossaert (c.h.c.drossaert@utwente.nl or phone 053-4896049).

Also, note that –if you choose an external assignment- an interview with the organization will be part of the procedure.

MASTER ASSIGNMENTS:

GM01 - User experience research to increase the usability of GGD GHOR Kennisnet used by professionals who share knowledge on

GM02 - ‘Infodemiology in action: social media to increase safety in public health

GM03 – Van vermoeidheid naar vitaal! Blended care fatique management voor patiënten met reumatische aandoeningen

GM04 – Response shift en de ervaren gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij mensen met reumatoïde artritis

GM05 - Stichting Informele Zorg Twente: Wensen van Jonge Mantelzorgers ten aanzien van een online zelfhulp module

GM06 - FIOM: specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

GM07 – Motiveren tot sporten

GM08 – Automatisch vermoeid? Identificatie en beïnvloeding van automatische processen bij vermoeidheid

GM09 – PHILIPS RESEARCH: Split-sleep schedule in shift workers

GM10 – Tikkertje 2.0 als beweeginterventie

GM11 – Hoe kan e-Health mantelzorgers en zorgverleners ondersteunen bij geriatrische revalidatie na een CVA?

GM12 – BreinDeBaas – Innovative behavioral change techniques in alcohol addiction treatment at

Tactus Addiction Care: Cognitive Bias Modification

GM13 - Persoonlijkheid en eHealth; welke relaties zijn er tussen persoonlijkheid en persuasieve stijlen voor de inrichting van eHealth applicaties?

GM14 – Hoe kan e-Health mantelzorgers van patiënten na een TIA of herseninfarct ondersteunen?

GM15 – RRD: Beweegadvies in zelfmanagementprogramma’s

GM16 – Online zelfhulpcursus voor naasten van (chronisch) zieken?

GM17 – De implementatie van herinneringskoffers bij mensen met dementie; een grootschalig praktijkgericht onderzoek binnen Zorgorganisatie Livio

GM18 - Sociale aanraking in mens-robot interactie in de gezondheidszorg

GM19 - Analyse van online counseling

GM20 - Qsupport-Alternatieve Behandelingen Q-koorts

GM21 – Comparison study between the motives for and barriers to perform pleasurable activities in the daily life of the Dutch and Italian elderly populations

GM22 – Fatigue bij COPS: Van vermoeid naar vitaal!

GM23 – FIOM: specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen

GM24 – TiH & UT: Implementation of computerized adaptive testing in health care and health research

GM25 – Implementation IQ: Validatiestudie van de Implementatie Analyse, vergeleken met echte implementatie ervaringen in de zorgpraktijk

GM26 – Stageopdracht Voeding en opvoeding, ZGT Kinderafdeling

GM27 – Implementation IQ: Onderzoek naar implementatie analyse modellen

GM28 – Resonance House Publishing creates Digging Deep, a game fort eens facing serious health challenges

GM30 – UMC Utrecht, afdeling reumatologie: determinanten voor deelname aan online zelfmanagementtraining ReumaUitgedaagd!

GM31 – IKNL: Individualized follow-up after breast cancer: optimalization and implementation of the INFLUENCE nomogram

GM32 – Positieve gedragsbeïnvloeding bij eHealth platform