GM27

Implementation IQ: Onderzoek naar implementatie analyse modellen

Type opdracht: Stage en/of Master

In –of extern?: Extern, standplaats 50% De Meern en 50% Enschede

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving

Implementation IQ (IIQ) is gespecialiseerd in het implementeren van zorgvernieuwingen. Een veel te groot deel van op zich prachtige zorgvernieuwingen stokt in de implementatiefase, dus in de invoering in de zorgpraktijk. Dat is zonde: van de vernieuwingen, maar ook van de tijd en moeite die in mislukte implementaties wordt gestoken. Door expertise, methodologie en in eigen beheer ontwikkelde software tools, streeft IIQ naar een veel hogere ‘success rate’ bij landelijke implementaties. Eén van onze software tools is de Implementation Analyzer.

De Implementation Analyzer brengt de stakeholders, hun wensen/eisen en de van hen geëiste investering in de verandering in kaart. De stelling van de Implementation Analyzer is dat dit de doorslaggevende context-variabelen zijn: als bij de invoering alle stakeholders in beeld zijn, goed wordt tegemoet gekomen aan hun wensen/eisen en de van hen gevraagde effort niet te hoog is, dan is het optimale klimaat voor een geslaagde implementatie aanwezig. Overigens kunnen dan nog psychosociale factoren binnen de organisatie (botsende karakters, slechte ondersteuning van het management, een falend projectleider) tot een mislukking leiden.

Om de bovenstaande aannames achter de Implementation Analyzer te valideren en van een kader te voorzien, doen wij:

a.

een (systematic/scoping) literatuurrecherche op de context bij veranderingsprocessen. Wat is er belangrijk, wat moet je weten van de context om een effectieve verandering door te kunnen maken? Welke contextinformatie is projectgebonden, welke dient als generiek te worden beschouwd?

b.

een inventarisatie van welke change context analyse methodes er zijn en welke modellen daarbij worden gehanteerd.

Van daaruit synthetiseren wij een algemeen model, dat wij vervolgens met het model achter de Implementation Analyzer vergelijken en een uitspraak doen over in hoeverre dit model is gegrondvest in of aansluit bij andere implementatie en/of innovatiemodellen.

Wie zoeken we? Een gemotiveerde student die a. veel literatuur door kan ploegen (= werklust en discipline), b. in staat is om de crux uit die literatuur te halen en deze te verbinden met de onderzoeksvragen (abstracte intelligentie), c. dit project goed kan plannen en zelfstandig tot een goed einde brengen (geordendheid).

Wat bieden we? Een schat aan relevante kennis voor je latere beroepspraktijk, mede-auteurschap van een wetenschappelijke publicatie en bij een excellent functioneren en resultaat een gerede kans op een baan bij ons of in ons netwerk. Daarnaast vergoeden wij uiteraard je (reis-) kosten. Stagevergoeding in overleg.

Meer info?: www.implementation-iq.nl

Contactpersoon UT: Dr. Olga Kulyk, o.a.kulyk@utwente.nl

Begeleiders: Drs. Robbert Bloemendaal (Implementation IQ); Dr. Olga Kulyk, o.a.kulyk@utwente.nl, Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen