GM26

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Contactgegevens ziekenhuizenTitel Stageopdracht

Voeding en opvoeding

Organisatie

ZGT, Kinderafdeling

Standplaats

Hengelo

Gewenste periode voor de stage

Eerste helft 2016 (stage wordt bij voorkeur gekoppeld aan masterthese)

De Opdracht

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is het gastvrije Twentse ziekenhuis, met locaties in Almelo en Hengelo. Ruim 200 medisch specialisten en 3.200 medewerkers leveren hoogwaardige zorg op maat. Naast de zorg voor patienten, wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Op de afdeling kindergeneeskunde wordt onderzoek gedaan naar problemen waarvoor geen duidelijke medische oorzaken gevonden kunnen worden. Te denken valt aan moeheid, infecties, steeds terugkerende bovenste luchtweginfecties op de kleuterleeftijd, schildklier verstoringen (subklinische hypothyreoídie). Men is geinteresseerd in het effect van voeding op deze problemen. De student kan participeren in één van deze onderzoeken. De precieze opdracht is afhankelijk van de omvang van de opdracht (stage, of stage en master) en zal bepaald worden in overleg met de student, de opdrachtgever en de begeleider van UT.

Opdracht 1 - Voeding en opvoeding

Kinderen tussen de 1 en 4 jaar hebben vaak recidiverende luchtweginfecties. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat deze kinderen thuis meer mogen bepalen, er minder structuur is en ze ook slechter eten ivm kinderen die niet vaak ziek zijn. Deels kan het verklaard worden doordat ze veel ziek zijn, maar zou het ook omgekeerd kunnen zijn, dat het juist een oorzaak is voor het vele ziek zijn? Om deze hypothese te testen hebben we 3 groepen gecreëerd; een controle groep, een groep die een voedingsadvies krijgt en een groep die een voedings- en een opvoedingsadvies krijgt. We zien dat de laatste groep significant minder infecties heeft na 3 maanden.

Voor deze opdracht zoeken we een een student die de resultaten verder verwerkt en opschrijft, in een psychologische of pedagogische context. Dus een literatuurstudie naast de (vrijwel uitgewerkte) resultaten van het onderzoek.

Opdracht 2 - Selectieve of restrictieve eters

Veel kinderen hebben eetproblemen, soms een tijdelijke fase, maar soms gaat die fase heel lang door en verdwijnt het niet vanzelf. Op de poli kindergeneeskunde in Hengelo hebben we 2 soorten begeleiding; via een pedagogisch medewerker die een adviesfunctie in het ziekenhuis heeft of via een training gebaseerd op ABA (Applied Behavior Analysis) methodes. De laatste methode werkt met positieve en negatieve reinforcements. Dit doen de ouders thuis.

We bieden nog een derde behandeling aan, via een pedagogisch medewerker die thuis komt, en aan de eettafel zit en daar de adviezen geeft. We hebben inmiddels al zo’n 40-50 kinderen zo behandeld, en bij allen vragenlijsten afgenomen; de Child Feeding Questionnaire en een zelf samengestelde vragenlijst. Deze lijst hebben ouders na 3 en 6 maanden ingevuld.

Er zijn een aantal onderzoeks vragen te destilleren; bijvoorbeeld:

1; wat is het verschil tussen thuisbegeleiding en begeleiding in het ziekenhuis?

2; wat is het verschil tussen een vrijere benadering met adviezen (PMer in het ziekenhuis) en een wat strengere begeleiding met reinforcements?

3; zijn er groepen met kinderen te onderscheiden waarbij je al in een vroeg stadium kan aangeven dat dit niet een gewone fase is, maar die waarschijnlijk lang in de voedingsproblemen blijven zitten?

Voor deze opdracht zoeken we een student die wil meehelpen met de data-verzameling en die ons kan helpen deze data verder te analyseren en rapporteren.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Mw E. van der Gaag, kinderarts

Email: e.gaagvander@zgt.nl