GM25

Implementation IQ: Validatiestudie van de Implementatie Analyse, vergeleken met echte implementatie ervaringen in de zorgpraktijk

Type opdracht: Stage en/of Master

In –of extern?: Extern, Standplaats 50% De Meern en 50% Enschede)

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja, en ook beschikbare database

Type onderzoek: Kwantitatief en kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Implementation IQ (IIQ) is gespecialiseerd in het implementeren van zorgvernieuwingen. Een veel te groot deel van op zich prachtige zorgvernieuwingen stokt in de implementatiefase, dus in de invoering in de zorgpraktijk. Dat is zonde: van de vernieuwingen, maar ook van de tijd en moeite die in mislukte implementaties wordt gestoken. Door expertise, methodologie en in eigen beheer ontwikkelde software tools, streeft IIQ naar een veel hogere ‘success rate’ bij landelijke implementaties. Eén van onze software tools is de Implementation Analyzer.

De Implementation Analyzer brengt de stakeholders, hun wensen/eisen en de van hen geëiste investering in de verandering in kaart. De stelling van de Implementation Analyzer is dat dit de doorslaggevende context-variabelen zijn: als bij de invoering alle stakeholders in beeld zijn, goed wordt tegemoet gekomen aan hun wensen/eisen en de van hen gevraagde effort niet te hoog is, dan is het optimale klimaat voor een geslaagde implementatie aanwezig. Overigens kunnen dan nog psychosociale factoren binnen de organisatie (botsende karakters, slechte ondersteuning van het management, een falend projectleider) tot een mislukking leiden.

Bij deze validatiestudie hanteren wij twee perspectieven:

-

Retrospectief: wij willen 5 gevallen van een geslaagde brede uitrol en 5 gevallen van een gefaalde uitrol nader gaan onderzoeken door de Implementation Analyzer in te vullen. Laat de Implementation Analyzer dezelfde succes- dan wel faalfactoren zien als in de praktijk heeft plaatsgevonden? En wat was de relevantie van deze generieke factoren op het lokale implementatieproces?

-

Prospectief: van een aantal uitvindingen die op het punt staan om de markt te betreden of dat al hebben gedaan wordt onderzocht in hoeverre de problemen én kansen waar zij mee te maken krijgen, al zijn voorspeld door de Implementation Analyzer. Daarmee kunnen wij een uitspraak doen over in hoeverre de bevindingen binnen de Implementation Analyzer een voorspellende waarde hebben ten aanzien van succes- en faalincidenten tijdens de feitelijke implementatie.

Wie zoeken we? Een student die a. wil en kan denken in/over modellen; b. de werking van de Implementation Analyzer ten volle gaat doorgronden en vervolgens snel kan invullen (analytisch); c. contact kan leggen met innovators en hen kan interviewen (goede contactuele eigenschappen); d. constructief kan omgaan met tegenslagen en veranderingen, aangezien dit deels een veldonderzoek is (veerkrachtig); e. in staat is om tot zinnige conclusies te komen uit de verschillende bronnen van informatie (abstracte intelligentie).

Wat bieden we? Een schat aan relevante kennis voor je latere beroepspraktijk, mede-auteurschap van een wetenschappelijke publicatie en bij een excellent functioneren en resultaat een gerede kans op een baan bij ons of in ons netwerk. Daarnaast vergoeden wij uiteraard je (reis-) kosten. Stagevergoeding in overleg.

Meer info?: www.implementation-iq.nl

Contactpersoon UT: Dr. Olga Kulyk, o.a.kulyk@utwente.nl

Begeleiders: Drs. Robbert Bloemendaal (Implementation IQ); Dr. Olga Kulyk, o.a.kulyk@utwente.nl, Prof. Dr. Lisette van Gemert-Pijnen