GM20

q-support_logo Case-studies van Q-koorts patiënten en

hun ervaringen met alternatieve behandelingen

Type opdracht: Bachelor of Master

In –of extern: beide

Standplaats: thuis, Universiteit of Den Bosch

Max. aantal studenten: 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief (case studies)

Opdrachtomschrijving: Tussen 2007-2011 werd Nederland getroffen door de grootste Q-koorts epidemie ooit (2-3% bevolking). Het epi-centrum lag in Noord-Brabant maar Q-koorts is een ziekte die in het hele land voorkwam en voorkomt. De stichting Q-support adviseert en begeleidt patiënten met chronische Q-koorts en met het Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS), en initieert bovendien onderzoek daarnaar. Na een acute Q-koortsinfectie ontwikkelt ruim 20% van de mensen langdurig klachten van vermoeidheid. Als deze moeheid langer dan 6 maanden blijft bestaan en er geen andere verklaring voor is, noemen we dit QVS. QVS gaat gepaard met een hoge ziektelast, beperkingen in het dagelijks leven en langdurig werkverzuim. Patiënten ervaren vaak ook andere, sociale en psychosomatische, klachten. Een relatief klein aantal mensen (ca. 1-2% van de totale populatie acute Q-koorts patiënten) krijgt chronische Q-koorts. Anders dan de QVS patiënten dragen zij de levende bacterie met zich mee. Deze mensen hebben in eerste instantie niet altijd duidelijke klachten maar onbehandeld kan de chronische Q-koorts dodelijk zijn.

Vanuit patiënten zijn er vaak vragen over welke behandelingen er bestaan - naast de weinig voor de hand liggende reguliere behandeltrajecten - die de kwaliteit van hun leven, vitaliteit en veerkracht kunnen verhogen, dan wel klachten doen verminderen. Zij zijn daarnaar op zoek, zowel binnen het de reguliere gezondheidszorg als binnen het ‘alternatieve’ circuit. Men hoort of leest over de relatie met bij voorbeeld voeding of voedings-supplementen, klassieke homeopathie, licht- en magneetveldtherapie (‘meridiaan diagnostiek’), APS-therapie bij pijnbestrijding, orthomoleculaire therapie e.a. benaderingen. Organisaties beweren Q-koorts patiënten met succes te hebben behandeld, en ook Q-koorts patiënten komen met positieve of negatieve verhalen die zij graag zouden delen.

De Stichting heeft besloten een aantal (meervoudige) gevalsstudies, ook wel case studies genoemd, te laten uitvoeren naar de ervaringen van Q-koorts patiënten met ‘alternatieve’ behandelingen. Deze bijzondere, kwalitatieve onderzoeksstrategie bestudeert verschijnselen in hun natuurlijke omgeving en beperkt zich tot een of enkele gevallen. De methode kan ook beperkt blijven tot een serie diepte-interviews. De Stichting werft de deelnemers. De algemene onderzoeksvraag betreft de invloed van de alternatieve interventie op de kwaliteit van leven.

Wie zoeken we? Enthousiaste studenten die belangstelling hebben voor de preventie, bestrijding en behandeling van infectieziekten (zoönosen) en de steeds belangrijker wordende rol van sociale wetenschappen daarbij. Je kunt thuis of op de Universiteit werken. Bereid om zo nu en dan naar Den Bosch af te reizen.

Wat bieden we? De stichting Q-support biedt een interessante werkomgeving; wetenschappelijke begeleiding bij een maatschappelijk relevant en actueel onderzoek dat in de praktijk van kwaliteitsverbetering gebruikt zal worden; en uiteraard een passende (stage)vergoeding van 150 euro/per maand.

Meer info? Dr Hans C Ossebaard (St. Q-Support; Universiteit Twente) hcossebaard@gmail.com

Begeleider: Afhankelijk van het onderwerp, nader te bepalen (vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente)

Extra : http://www.q-support.nu/ ; http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts ; Van Loenhout (2015) The long-term health status of Q fever patients: the Dutch experience. Thesis. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen