GM14

Titel: Hoe kan eHealth mantelzorgers van patiënten na een TIA of herseninfarct ondersteunen?

Type opdracht:

In –of extern?: extern

Meerdere studenten mogelijk? Nee, 1 student

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: Kwalitatief (interviews of focusgroepen)

Opdrachtomschrijving:

Deze opdracht richt zich op leefstijlverandering na een TIA of herseninfarct. Implementatie van leefstijlinterventies na een TIA of herseninfarct blijkt in praktijk niet altijd eenvoudig en succesvol te verlopen. Het veranderen van de leefstijl lijkt een moeilijke opgave en is vaak lastig vol te houden.

Bij dit proces is de rol van mantelzorgers van groot belang. De vraag is hoe en op welke wijze eHealth mantelzorgers kan ondersteunen om een gezonde leefstijl bij patiënten met een TIA of herseninfarct te bevorderen

afstudeeropdracht:

Deze opdracht voer je bij het Medisch Spectrum Twente (afdeling Neurologie) uit, in samenwerking met artsen, verpleegkundigen en met onderzoekers van de UT. Je voert een needs assessment uit met mantelzorgers; en je gaat na welke eHealth toepassingen zinvol kunnen zijn gezien de needs assessment.

Om voldoende achtergrond kennis op te doen start je met een literatuur scan naar wat bekend is over het gebruik van eHealth bij mantelzorgers. Daarnaast vinden (onder begeleiding van UT) interviews of focusgroepen plaats met mantelzorgers om inzicht te krijgen in hoe technologie zinvol kan zijn voor bevordering van een gezonde leefstijl van patiënten na een TIA of herseninfarct. Wat betekent het voor mantelzorgers als eHealth wordt gebruikt? Welke randvoorwaarden zijn van belang voor implementatie van eHealth? De resultaten van de stage opdracht zullen worden gebruikt in verder onderzoek, maar het streven is om ze (waar mogelijk) ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk.

Wie zoeken we? Gemotiveerde student die affiniteit heeft met kwalitatief onderzoek en ehealth

Meer info?: Voor meer informatie kun je terecht bij Erik Taal (053-4896069; e.taal@utwente.nl

Begeleiders

Intern: Erik Taal en Lisette van Gemert

Extern: dr. H den Hertog (neurologe MST)

Extra: