GB02

Ervaringen van COPD-patiënten die niet kunnen of willen stoppen met roken met een interventie om te minderen met roken.

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern (UT of vanuit huis)

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Op de afdeling Longgeneeskunde van MST Enschede is een gerandomiseerde, gecontroleerde trial (RCT) uitgevoerd naar de effectiviteit van een rookreductie-interventie op langdurige abstinentie (REDUQ-studie).

Dit onderzoek is uitgevoerd onder rokende COPD-patiënten die voorafgaand aan de studie hebben aangegeven niet of niet op korte termijn te kunnen/willen stoppen met roken. Om de effectiviteit van de interventie te bepalen zijn twee groepen met elkaar vergeleken:

1) experimentele groep (intensief rookreductieprogramma + nicotinevervangende middelen)

2) controlegroep (eenmalige voorlichtingsbijeenkomst + zelfhulphandleiding)

In tegenstelling tot onze verwachting bleek het experimentele programma niet effectiever te zijn in het bereiken van langdurige abstinentie dan het controleprogramma.

Om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van deze uitkomst hebben we bij 13 ex-deelnemers (afkomstig uit beide groepen) een semigestructureerd interview afgenomen. We hopen antwoord krijgen op o.a. de volgende vragen:

·

Wat was de motivatie van de patiënten om deel te nemen aan het programma?

·

Welke verwachtingen hadden zij van het programma?

·

Wat zijn hun ervaringen met het programma en met minderen met roken? (Wat ging goed, wat

ging niet goed en waarom?)

·

Welke suggesties hebben zij om het programma te verbeteren?

De geluidsopnames van de interviews zijn al getranscribeerd (uitgeschreven). Binnen de opdracht breng je, in overleg met je begeleiders, orde aan in de interviewdata d.m.v. coderen en beschrijf en interpreteer je de data. Je kunt op basis van het aanwezige materiaal ook je eigen onderzoeksvra(a)g(en) formuleren en beantwoorden.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student met affiniteit met verslavingsproblematiek en het doen van kwalitatief onderzoek. Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk.

Begeleider:

Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)