GM17

De implementatie van herinneringskoffers bij mensen met dementie; een grootschalig praktijkgericht onderzoek binnen Zorgorganisatie Livio

Type opdracht (Ba/Ma): Bachelor of Master

In –of extern?: Extern bij Zorgorganisatie Livio (Berkelland, Haaksbergen, Enschede)

Hoeveel studenten mogelijk? 3 (mogelijk meer)

Type onderzoek: kwalitatief (een klein deel kwantitatief)

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: In de dementiezorg wordt steeds meer gewerkt met levensverhalen en herinneringen. Aandacht voor de individuele verhalen van bewoners kan bijdragen aan een meer persoons- en belevingsgerichte zorg en daarmee een verbetering van het welbevinden. Een methode die daarbij kan helpen is het werken met zogeheten reminiscentiekoffers: koffers gevuld met objecten uit vroegere tijden die herinneringen en verhalen kunnen oproepen. Zorgorganisatie Livio is geïnteresseerd in het toepassen van deze interventie. In een vooronderzoek is het conceptontwerp gemaakt; er is gekeken welke objecten moeten worden opgenomen in de koffers en hoe deze precies moeten worden ingezet. De volgende stap is de implementatie van de interventie binnen de verschillende locaties van Livio.

Onderzoeksvraag: In deze opdracht onderzoek je welke stappen nodig zijn om de reminiscentiekoffers te implementeren binnen de verschillende locaties van Livio en help je mee bij de daadwerkelijke implementatie. Het eindproduct is een draaiboek waarin staat omschreven hoe de interventie dient te worden aangeboden en geïmplementeerd. Samen met de psycholoog en vaktherapeut train je verzorgenden en vrijwilligers, zodat zij in staat zijn de interventie succesvol aan te bieden aan bewoners. Je denkt mee over het vullen van de koffers en de contacten die hiervoor nodig zijn (bijvoorbeeld met lokale historische musea of kringloopwinkels). Daarnaast voer je een studie uit naar de effectiviteit van deze interventie. Aan de hand van je bevindingen wordt de interventie en de training bijgesteld, om deze zo effectief mogelijk te kunnen aanbieden.

Methode: Je gaat interviews houden met verschillende betrokkenen, zoals zorgmedewerkers, teamleiders en vrijwilligers binnen Livio en medewerkers van lokale historische musea en kringloopwinkels. Op basis van de interviews maak je een implementatieplan voor de interventie. Daarnaast ben je betrokken bij een effectonderzoek naar de interventie. Bij voldoende interesse werk je samen met andere studenten en vorm je een expertise- en uitwisselingsgroepje.

Wie zoeken we?

Studenten die affiniteit hebben met ouderen met dementie, die een praktijkgerichte opdracht willen doen en die graag samenwerken.

Begeleider(s):

Nog nader te bepalen (neem contact op met de coordinator: c.h.c.drossaert@utwente.nl . Externe begeleider (Livio): Jojanneke Korte (j.korte@livio.nl)