GM15

RRD: Beweegadvies in zelfmanagementprogramma’s

Type opdracht: Master

In –of extern?: Intern (UT) of extern (RRD, voorkeur) standplaats Enschede.

Max. aantal studenten mogelijk: 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwantitatief / literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Stel, je krijgt van bijvoorbeeld een fysiotherapeut het advies om meer te bewegen. Waar kies je dan voor en waarom? Wanneer volg je het advies op, wanneer niet? Deze vragen spelen een rol bij het ontwerpen van interventies om mensen gezond en in voldoende mate fysiek actief te houden. Daarbij is het cruciaal om te weten hoe de interventies aangeboden moeten worden om deze doelen te bereiken.

Doel van deze opdracht is daarom onderzoek te doen naar motivatie en factoren die een rol spelen bij het opvolgen van beweegadviezen. Naast een literatuurstudie naar theorieën zoals de SDT en een zal een raamwerk en checklist moeten worden ontworpen die gebruikt kan worden om beweegadviezen op gefundeerde wijzen vorm te geven.

Resultaten van deze studie zullen onder andere worden gebruikt in Perssillaa en Life.Dit zijn 2 onderzoeksprojecten waarin mensen met kwetsbaarheid en functieverlies worden aangemoedigd om een gezonde leefstijl te hanteren, gebruikmakend van moderne zelfmanagementprogramma’s.

De fasen in deze opdracht zijn als volgt:

1.

Literatuurstudie naar de state of art van toepasselijke motivatietheorieën;

2.

Ontwerp van een model en een checklist t.b.v. het gefundeerd vormgeven van online beweegadviezen;

3.

Empirische validatiestudie met behulp van fysiotherapeuten en ouderen.

In overleg met de geïnteresseerde is er ruimte om een van bovenstaande onderdelen meer nadruk te geven.

Wie zoeken we?Een student met interesse in gezondheidspsychologie, abstractievermogen en interesse in preventie en gezondheidsbevordering. Interesse in afname van interviews en/of

Wat bieden we? Een plek in een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van revalidatietechnologie en telemedicine. RRD biedt afstudeerders veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Afstuderen bij RRD betekent veel leren van elkaar in een multidisciplinaire omgeving.

Meer info?: dr.ir. J.W.J.R. van ’t Klooster, RRD. Tel 0534875727

Begeleider: wordt nog gezocht