GM13

GM13 - Persoonlijkheid en eHealth; welke relaties zijn er tussen persoonlijkheid en persuasieve stijlen voor de inrichting van eHealth applicaties?

Type opdracht: Ba / Ma

In –of extern?: Intern: standplaats UT

Max. aantal studenten: 4 (zie onder)

Begeleiding: Individueel

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Literatuuronderzoek/kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Uit recent onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het (blijven) gebruiken van eHealth applicaties komt naar voren dat persoonlijkheid een cruciale factor is. Zo blijken de Big-5 personalities te correleren met bepaalde persuasieve stijlen. Met andere woorden; persoonlijkheid lijkt samen te hangen met bepaalde voorkeuren voor persuasiviteit .

In deze opdracht wordt nagegaan welke relaties er zijn tussen persoonlijkheid en percepties van persuasieve technologieën gericht op verandering attitude en gedrag. Daartoe zal gebruik gemaakt worden van applicaties die op dit moment in gebruik zijn voor eHealth (medische apps; leefstijl apps). De opdracht sluit aan op onderzoek naar persuasieve technologie van d e vakgroep PHT/eHealth, daarbij wordt samengewerkt met University of Oulu (Finland) en met UMCG (persoonlijkheidsonderzoek).

Het onderzoek zal zich richten op:

1) Literatuuronderzoek naar persoonlijkheid en meetinstrumenten

2) Inventarisatie van onderzoek naar persuasieve stijlen en persoonlijkheid

3) Inventarisatie van onderzoek naar effecten van persoonlijkheid op persuasieve stijlen in eHealth applicaties

4) Onderzoek naar correlaties tussen persoonlijkheid en persuasieve stijlen eHealth applicaties (obv selectie van apps)

1-3: BA

1-4:MA

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit in ehealth, persuasieve technologie en met interesse in persoonlijkheidsstudies gerelateerd aan persuasieve stijlen. De student is creatief, goed in methoden en technieken. De student is bereid en in staat om internationaal aan te sluiten bij onderzoek dat op dit terrein gaande is (Finland bv)

Meer info?:

Dr J Van Gemert-Pijnen (j.vangemert-pijnen@utwente.nl ), Prof dr R Sanderman (r.sanderman@utwente.nl )

Begeleider:

Dr J van Gemert-Pijnen

Extra:

Kijk eens op de site: http://www.juliekientz.com/papers/Halko-Personality-Persuasive2010.pdf

Oinas-Kukkonen, Harri and Harjumaa, Marja (2009) "Persuasive Systems Design: Key Issues, Process Model, and System Features,"Communications of the Association for Information Systems: Vol. 24, Article 28. Available at: http://aisel.aisnet.org/cais/vol24/iss1/28