GM11

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Hoe kan eHealth mantelzorgers en zorgverleners ondersteunen bij geriatrische revalidatie na een CVA?

Organisatie

Medisch Spectrum Twente - Neurologie

Standplaats

Enschede, MST/UT

Gewenste periode voor de stage

april-juni 2016

De Opdracht

Opdrachtomschrijving:

Deze stage vindt plaats in het kader van geriatrische revalidatie na een CVA. Van alle patiënten die in Nederland een CVA overleven, gaat in de subacute fase een groot deel naar huis, al dan niet met poliklinische revalidatie of revalidatie via de 1e lijn. Een ander deel van de patiënten gaat eerst verder in klinische revalidatie, voordat ontslag naar een thuissituatie kan worden gerealiseerd. De groep patiënten die voor geriatrische revalidatie in aanmerking komt, zijn medisch kwetsbare (veelal oudere) patiënten met complexe multimorbiditeit,

Voor deze patiënten is ondersteuning van belang om te kunnen communiceren (bv bij een afasie), voor het uitvoeren van taken, veranderen van hun leefstijl en voor emotionele ondersteuning om te leren omgaan met beperkingen. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de mantelzorgers en zorgverleners is het van belang dat zij weten hoe zij om moeten gaan met patiënten opdat revalidatie succesvol verloopt. De vraag is hoe en op welke wijze eHealth in die ondersteuning van nut kan zijn.

Stage-opdracht:

Deze opdracht voer je bij het MST uit, in samenwerking met artsen, verpleegkundigen en met onderzoekers van de UT.

Je voert interviews of focusgroepen uit met specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen om inzicht te krijgen in het zorgproces bij geriatrische revalidatie, en hoe technologie daarin een rol kan krijgen. Wat betekent het voor het proces van zorgverlening als eHealth wordt gebruikt? Welke randvoorwaarden zijn van belang voor implementatie van eHealth?

Om voldoende achtergrond kennis op te doen start je met een literatuur scan naar wat bekend is over het gebruik van eHealth bij geriatrische revalidatie patiënten.

De stage kan gecombineerd worden met een afstudeeropdracht waarin een needs assessment onder patiënten en mantelzorgers wordt gehouden (interviews of focusgroepen) om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers en de mogelijkheden van ondersteuning van mantelzorgers via ehealth.

Informatie Contactpersoon:

Naam: Erik Taal; Lisette van Gemert-Pijnen;

Email; E.Taal@utwente.nl; j.vangemert-pijnen@utwente.nl