GM03

Van vermoeid naar vitaal!

Blended care fatigue management voor patiënten met reumatische aandoeningen

Type opdracht: MA GP

In –of extern?: Intern, in samenwerking met MST Enschede

Meerdere studenten mogelijk? Ja, twee studenten

Data: Kwalitatief

Voorkennis:

Opdrachtomschrijving:

Vermoeidheid is voor veel patiënten met een chronische ziekte een symptoom dat grote impact op het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten en de ervaren kwaliteit van leven heeft. Het symptoom wordt van patiënten in de top 3 van belangrijkste klachten gerapporteerd. In de behandeling van hun ziekte speelt vermoeidheid echter in de allermeeste gevallen geen rol. Medici en verpleegkundige weten zich vaak ook geen raad met deze klacht van patiënten en hebben geen evidence-based behandelstrategieën (farmacologisch en non-farmacologisch) ter beschikking. Patiënten hebben gereld het gevoel met deze klachten niet bij de hulpverlener terecht te kunnen. Om deze lacune te vullen zullen we een vermoeidheids-management programma ontwikkelen dat psychologische interventies met bewegingsmodules combineert, van artsen en verpleegkundigen ingezet kan worden en patiënten verdiepende kennis en oefeningen via web-based modules aanbied. Fatigue-management in een blended care format heeft het doel om de impact van vermoeidheidsklachten op het dagelijkse leven van de patiënt betekenisvol te verminderen.

Je zult onderzoek doen naar de behoeftes en mogelijkheden van patiënten met betrekking tot face-to-face en online fatigue management en vanuit het user perspectief een opzet voor de uitwerking van de nieuwe interventie maken. Je zult met kwalitatieve methoden zoals interviews en focusgroepen werken.

Deze opdracht kan gekoppeld worden aan een MA stage.

Wie zoeken we? Studenten die ervaringen willen opdoen of verdiepen in onderzoek doen vanuit het patient perspectief en bij willen dragen aan de voorbereiding van een interventie.

Wat bieden we? Je participeert in de onderzoekslijnen over vermoeidheid aan de UT en kunt ervaringen uitwisselen met andere studenten die in deze lijn hun onderzoek uitvoeren.

Begeleider: Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl