GM02

GM08 - ‘Infodemiology in action: social media to increase safety in public health

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern/extern: RIVM/Enschede/University Toronto (Eysenbach) optioneel)

Max. aantal studenten: 2 x 2

Begeleiding: Individueel , waar mogelijk in groepsverband (procesbegeleiding)

Zelf data verzamelen? Ja, analoog aan eerder onderzoek

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving

De complexe interacties tussen mens en dier leiden niet alleen tot ontspanning, voedsel en vruchtbare grond, maar ook tot ziekten die van dier naar mens worden overgedragen - de zoönosen. Naast ziekte en sterfte van mens en dier brengen zoönosen aanzienlijke kosten met zich mee. Zo heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Q-koorts uitbraak tussen 2007 en 2010 een geschatte economische schade veroorzaakt van minimaal 161 tot maximaal 336 miljoen euro. Deze situatie is aanleiding voor nader onderzoek naar:

·

Het ontwikkelen en evalueren van interventies die gericht zijn op het voorkómen en terugdringen van besmettingsbronnen, dan wel interventies die de overdracht van dier naar mens voorkomen, en het vergroten van kennis die daarvoor nodig is.

·

Het verbeteren van de behandeling van geïnfecteerde mensen

·

Het verbeteren van de communicatie over risico’s op besmetting en mogelijkheden om resistenties te voorkomen

·

De bevordering van ONE HEALTH; voorkomen van overdracht van infecties van mens naar dier, maar ook omgekeerd.

De opdracht sluit aan bij een subsidie aanvraag in voorbereiding (ZONMW). In het bijzonder op het gebruik van social media als middel om gegevens te verzamelen (public health) over besmettingen van mens naar dier en omgekeerd (infomediology, Gunther Eysenbach).

Deze opdracht betreft ’infodemiologisch’ onderzoek naar antibiotica. Het gebruik van antibiotica door mens en dier heeft grote invloed op het ontstaan van resistente bacteriën en virussen. Anti-microbiële resistentie is daarom op mondiale schaal een grote zorg. De vraag is om via social media na te gaan: is dit onderwerp (antibiotica) een issue; in welke mobiele en/of web-based netwerken (forums, blogposts, microblogs, virtual communities, websites, video upload sites, wikis, webradio e.a.)is dit onderwerp een ‘issue’; welke actoren horen daarbij; wat zijn de resonante termen op dit gebied; hoe/waar is het issue ontstaan; waar is informatie aanwezig; is deze betrouwbaar enz. Om dergelijke vragen te beantwoorden worden sociale netwerken, teksten en beelden online onderzocht met tools als social network analysis, issue mapping, plastic methods, post-social methods, co-word analysis, buzz-monitoring, web analytics e.a. digitale technieken.

Uiteindelijk hopen we daarmee predictieve analyses te kunnen doen die uitbraken van ziekten voorspellen of de risico’s daarvan in kaart brengen.

Wie zoeken we?

We zoeken studenten die het leuk vinden om kennis te maken met nieuwe, kwantificerende methoden van eHealth onderzoek; die gemotiveerd zijn om de opdracht af te maken; zelfstandig en creatief kunnen werken. Opties voor stage in Toronto zijn bespreekbaar.

De opdracht sluit aan bij het eHealth onderzoek aan de UT en aan d e University of Toronto (Eysenbach).

We werken samen ook met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met het Center for eHealth Research (ceHRes, UT) onderzoekt RIVM wat de rol van social media kan zijn bij de bestrijding en preventie van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen. Dat is een nieuw en dynamisch onderzoekgebied waar innovatieve methodologie wordt ontwikkeld en uitgeprobeerd.

Wat bieden we?

Kennis en ervaring opdoen in vakgebied van de toekomst; mede-auteurschap publicatie; internationale contacten Toronto

Meer info?:

Dr J van Gemert-Pijnen (j.vangemert-pijnen@utwente.nl)

dr. Hans C. Ossebaard / hans.ossebaard@rivm.nl / 06 506 13 707

Begeleider:

Dr. J van Gemert-Pijnen (PGT, MB, ceHRes)

Referentie:

Eysenbach, G. (2009) Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Journal of Medical Internet Research 11(1):e11 http://www.jmir.org/2009/1/e11 doi: 10.2196/jmir.1157 PMID: 19329408

Non-alimentaire Zoönosen aanvraag. ZonMw