GM01

University of Twente & National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

Title: User experience research to increase the usability of GGD GHOR Kennisnet used by professionals who share knowledge on

Type assignment: Master

Internal / external?: External: GGD GHOR Nederland (http://www.ggdghor.nl/) in samenwerking met Yard Internet, Utrecht (www.yardinternet.nl)

More than one student at once? No

Data collection? Yes

Type research: Qualitative & quantitative

Master assignment:

Background

Deze master opdracht is gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring van GGD GHOR Kennisnet: http://www.ggdghorkennisnet.nl/. GGDGHOR Kennisnet is een online netwerk, bedoeld voor het efficiënt uitwisselen van kennis tussen GGD/GHOR medewerkers en externe professionals in de publieke gezondheidszorg. Op dit moment zijn 7777 professionals aangemeld op het netwerk. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat het GGDGHOR Kennisnet niet voor alle type eindgebruikers (hoofdzakelijk sporadische bezoekers) even gemakkelijk in gebruik is. Daarom is besloten om een gebruikersonderzoek uit te laten voeren om punten te verzamelen voor verbetering van het GGDGHOR Kennisnet.

Assignment

Onderzoeksvragen: Hoe wordt het GGD GHOR Kennisnet op dit moment gebruikt door professionals? Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen tot nu toe? De resultaten van dit master onderzoek zullen bijdragen aan een verbeterslag van het GGD GHOR Kennisnet.

Methods

De student gaat zich richten op usability onderzoek, waaronder het uitvoeren van gebruikerstests onder de doelgroep in combinatie met interviews. Een online vragenlijst geeft inzicht in de tevredenheid ten aanzien van het GGD GHOR Kennisnet. Indien mogelijk zal ook gekeken worden naar data van Google analytics over het gebruik van het netwerk.

Werving van de respondenten verloopt via de student in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

Looking for?: Gemotiveerde student met kennis van usability-onderzoek

We offer?: Werkplek bij de GGD GHOR, afstemming in onderling overleg

More info? Olga Kulyk (o.a.kulyk@utwente.nl), Lisette van Gemert (j.vangemert-pijnen@utwente.nl) Saskia Boeker (sboeker@ggdghor.nl)

Supervision & contact: UT: Olga Kulyk (o.a.kulyk@utwente.nl), Lisette van Gemert (j.vangemert-pijnen@utwente.nl), Nicol Nijland (nicol@yard.nl)

Extra: http://www.ggdghorkennisnet.nl/