GB01

Titel: ICT4Handicap - eHealth (Literacy) bij mensen met een meervoudige beperking

Afbeeldingsresultaat voor ICT4handicap

Type opdracht: Bachelor

In –of extern?: Extern, werken vanuit huis.

Max. aantal studenten mogelijk: 1 a 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief / literatuuronderzoek

De organisatie:

ICT4 Handicap (www.ict4handicap.org/) is een organisatie die als doelstelling heeft om ICT meer en beter in te zetten voor mensen met een beperking, chronische ziekte of ouderen. De inzet van ICT is gericht op het welzijn van de doelgroep door het verbeteren van de mogelijkheden met betrekking tot communicatie, recreatie, cognitie en zelf sturing van het zorgproces. ICT4Handicap komt voort uit de patiënten beweging en heeft de steun van onder meer Ieder(in), BOSK, Parkinsonvereniging, NPCF ,VSN en de Belangengroep Haarlemmermeer (BGH).

Achtergrond:

In toenemende mate wordt van patiënten verwacht dat zij eigen regie nemen in het 'managen' van hun ziekte en gezondheid. Het internet en ICT speelt hierin steeds een belangrijkere rol. Niet alleen is er heel veel (ziektegerelateerde) informatie op het web beschikbaar, maar ook biedt het internet mogelijkheden om in contact komen met lotgenoten of met zorgverleners. Daarnaast bestaan er talloze applicaties om patiënten te helpen beter om te gaan met hun ziekte (denk bv aan online monitoring-systemen en gezondheid-apps, behandel-keuzehulpen en zorg-vergelijkingssites, serious games en online begeleidingsmodules). Niet iedereen is echter in staat om op een goede manier gebruik te kunnen maken van al deze faciliteiten. De vaardigheden die nodig zijn om informatie via het web te vinden, beoordelen en toe te passen op de eigen gezondheid wordt eHealth Literacy genoemd. De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor eHealth Literacy. Een groep die hierbij nog maar weinig onderzocht is, zijn mensen met een meervoudige beperking (verstandelijk en lichamelijk). ICT4handicap wil graag hier verandering inbrengen.

De opdracht

In dit onderzoek ga je interviews houden met een aantal (5-10) mensen met een meervoudige beperking, en met een aantal (5-10) mensen uit hun omgeving, bv ouders, begeleiders of zorgverleners. We zoeken antwoord op de volgende vragen:

·

In hoeverre en op welke manier maken mensen met een meervoudige handicap gebruik van ICT (al dan niet gezondheidsgerelateerd, denk ook aan faciliteiten als Skypen, spelletjes )

·

Welke wensen hebben zij ten aanzien van (gezondheidsgerelateerd) ICT?

·

Tegen welke problemen lopen zij aan (fysiek en cognitief) bij het gebruik van ICT?

·

Wat zou hen helpen om beter gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het internet biedt, of welke oplossingen hebben zij zelf ontdekt? (denk aan bv ondersteuning, maar ook aan technische oplossingen)

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor een werkconferentie waar mensen uit de doelgroep, begeleiders/ verzorgers, aanbieders van ICT diensten en producten, behandelaren/ specilisten, politici (bv woordvoorders Zorg in de 2eKamer) en bestuurders van patientenverenigingen worden uitgenodigd. De resultaten dienen voorts voor een kwantitatief onderzoek naar beschikbare producten.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student met affiniteit met de doelgroep en met het doen van kwalitatief onderzoek

Wat bieden we?

Een interessante afstudeerplek bij een jonge, ambiteuze organisatie

Meer info?: Dhr Pieter Anthonio: pieterant@ICT4handicap.org

Begeleider: Stans Drossaert