Pots, drs. W.T.M. (Wendy)

drs. Wendy Pots

Promovenda

 

 

 

Aanwezig op

:

Do. / Vr.

Gebouw

:

Cubicus, kamer B 120

Telefoon

:

053 – 489 3917

053 – 489 4470 (secretaresse)

053 – 489 2398 (secretaresse)

Fax

:

053 – 489 2895

E-mail

:

w.t.m.pots@utwente.nl

Engels

EXPERTISE

Wendy Pots is sinds mei 2010 werkzaam bij de Universiteit Twente als Universitair Docent en promovenda op de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT). Daarnaast is zij werkzaam als klinisch psycholoog bij Dimence in Almelo, team angst- en stemmingsstoornissen. Haar expertise ligt op het gebied van gedragstherapie en cognitieve therapie, behandeling van complex trauma en cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Zij is getraind in diverse technieken en therapieën, waaronder Schematherapie, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), en Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN

MINDFULNESS ALS PREVENTIE VAN PSYCHISCHE KLACHTEN:

EEN GERANDOMISEERD GECONTROLEERD ONDERZOEK

GGNet heeft een preventieve mindfulness training ontwikkeld voor volwassenen met lichte en matige psychische klachten. Deze cursus is gebaseerd op de uitgangspunten en principes van MBCT. De Universiteit Twente heeft in samenwerking met GGNet, Dimence, Mediant en GGZ Leiden een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de cursus. De cursus wordt vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. Primaire uitkomst is depressie. Secundaire uitkomsten zijn angst, positieve geestelijke gezondheid, experiëntiële vermijding/psychologische flexibiliteit en mindfulness.

De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder die last hebben van lichte tot matige psychische klachten (depressieve klachten en angstklachten) en/of mensen met een lage geestelijke gezondheid (selectieve preventie, de afwezigheid van geestelijke gezondheid maakt mensen kwetsbaar voor psychische klachten).

Medewerkers:

Drs. Wendy Pots

Prof. Dr. Ernst Bohlmeijer

Dr. Peter Meulenbeek

Dr. Martine Veehof

PROMOTIEPROJECT

CURSUS VOLUIT LEVEN ONLINE: een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Gedurende mijn promotieproject houd ik me bezig met preventie van psychische stoornissen. Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie en vroege interventie als kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een psychische stoornis zijn de aanwezigheid van matige psychische klachten, zoals angstklachten en depressieve klachten. Geïndiceerde preventie en vroege interventie zijn daarom van belang. Geïndiceerde preventie en vroege interventie hebben als doel de reductie van deze psychische klachten en het vergroten van de psychologische flexibiliteit, waardoor de kans op het krijgen en verergeren van psychische stoornissen afneemt.

De Universiteit Twente heeft een onlinecursus ontwikkeld, genaamd ‘Voluit leven’. Deze onlinecursus is gebaseerd op uitgangspunten en principes van Acceptance and Commitment Therapy en mindfulness, en kan zowel ingezet worden als geïndiceerde preventie als vroege interventie. De onlinecursus kunnen mensen thuis in hun eigen tijd uitvoeren met ondersteuning van een counselor.

Centraal in het promotietraject staat het onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van deze cursus. Er zal in een randomized controlled trail (RCT) worden onderzocht wat de effecten zijn van de cursus op de psychische klachten, mindfulness, psychologische flexibiliteit, geestelijke gezondheid en agency. Daarnaast zullen economische analyses worden uitgevoerd. De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder die last hebben van stemmingsklachten en milde tot matige stemmingsstoornissen, zonder ernstige psychopathologie.

Tijdens mijn promotietraject zal ik worden begeleid door Prof. dr. Ernst Bohlmeijer (promotor), dr. Peter Meulenbeek en Prof. dr. Karlein Schreurs.

PUBLICATIONS