Pieterse, dr. M.E. (Marcel)

dr. Marcel Pieterse

 

Universitair Hoofddocent

 

 

 

Gebouw

:

Cubicus, kamer C145

Telefoon

:

053 - 489 6066

053 – 489 2398 of 4470 (secretaresse)

Fax

:

053 – 489 2895

e-mail

English profile

:

m.e.pieterse@utwente.nl

Expertise

Marcel Pieterse heeft de opleiding Gezondheidswetenschappen gevolgd in Maastricht. Hierin is hij afgestudeerd op gezondheidsvoorlichting en –opvoeding. Hij deed promotieonderzoek naar stoppen-met-roken adviezen in de huisartspraktijk.

Na zijn promotie werkte hij enkele jaren buiten de universiteit, eerst bij een organisatieadviesbureau dat zich richt op de gezondheidszorg (HHM), daarna als senior-adviseur bij het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). Sinds juli 2002 is hij fulltime in dienst van de UT, eerst bij de vakgroep Marketingcommunicatie & Consumentengedrag, vanaf 2005 als universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie. Zijn expertise omvat:

·

Verslavingen (preventie en behandeling);

·

Ontwerpen en toetsen van gezondheidsbevorderende interventies in public health;

·

Implementatieprocessen en –onderzoek;

·

Healing environments in de gezondheidzorg

·

Onbewuste processen in gezondheidsgedrag

Onderwijs

Vakcode

 

 

·

Onbewuste processen en Gezondheidsgedrag (B2 Psychology)

-- 00130

·

Public Health Psychology (Msc Health Psychology

-- 00163

·

Entertainment-Education (Msc Health Psychology)

-- 00142

·

Gezondheidscommunicatie (B2 Health Sciences)

-- 00098

·

PO onderzoeksopdracht (B2 Psychology)

-- 00121

·

Bachelor- and Masterthese begeleiding

 

Onderzoeksprojecten

Het huidige onderzoek is gericht op de volgende thema’s:

Stoppen met roken

Rookgedrag komt in risicogroepen nog steeds (te) veel voor. Ook na herhaalde stopadviezen van de specialist blijven bijvoorbeeld veel chronische longpatiënten stug doorroken. Het blijkt dat dergelijke rokers juist patiënt zijn geworden, doordat zij bijzonder gevoelig zijn voor nicotineverslaving. Speciale, intensieve, interventies zijn voor deze doelgroepen noodzakelijk. Recent is een kosteneffectieve methode voor COPD-patienten ontwikkeld (de RookStopTherapie).

Daarnaast is er dringend behoefte aan innovatieve strategieën om rokers te motiveren en ondersteunen bij het stoppen met roken. De beschikbare technieken blijken een beperkte werkzaamheid te hebben.

Recente/actuele projecten:

·

From intermediate outcomes to physical endpoints of behavioral change: modeling cognitive parameters for cost-effectiveness analyses in health promotion. ZonMw: start 2010. PhD: R. Prenger.

·

A randomised controlled trial with 2-year follow-up in COPD patients comparing a smoking reduction program with a placebo self-help intervention, on reduction followed by sustained cessation (REDUQ trial). Astma Fonds: start april 2009. PhD: P. Hagens

·

Evaluation of the effectiveness of an intensive SmokeStopTherapy in an outpatient clinic setting for patients with Chronic Obstructive Pulmonary disease. Astma Fonds: completed in 2006. PhD: L. Christenhusz.

Determinanten van verslavend gedrag

Onderzoek op dit thema is gericht op sociaal-cognitieve and impliciete determinanten van alcohol misbruik en andere verslavende (en compulsieve) gedragingen (xtc, cannabis, gambling, gaming), vooral bij adolescenten en jong-volwassenen.

Recente/actuele projecten:

·

Happy Fris: Draagvlak voor alcoholbeleid onder Twentse ouders en hun kinderen. Gemeente Enschede; afgerond 2010.

·

Gezonde Slagkracht: de rol van jongerenwerkers in het detecteren en doorverwijzen van jongeren met problematisch middelengebruik. ZonMW; start april 2011.

·

Understanding problematic game behavior: Prevalence and the role of social cognitive determinants. Institute Behavioral Research; completed 2012. PhD: M.C. Haagsma.

Healing Environments

“Healing environments” in zorginstellingen: de (fysieke) omgeving binnen zorginstellingen, zowel in short-stay als long-stay faciliteiten, is van invloed op de gebruikers (patiënten, bezoekers, zorgverleners). In experimenteel onderzoek, zowel in het lab als in het veld, trachten we dergelijke omgevingsfactoren te identificeren en hun werkingsmechanismen te ontrafelen. Doel is het vinden van principes die meehelpen een ‘healing environment’ te creëren.

Recente/actuele projecten:

·

Healing environments: reducing anxiety and pain in patients undergoing CT surgery. ERASMUS MC; start jan 2011.

·

Designing healing environments: the effects of physical environmental stimuli in healthcare settings on the health and well-being of patients (2004-2008). College Bouw Ziekenhuis Voorzieningen; completed 2008. PhD: K. Dijkstra.

Publicaties