Medewerkers

ENGELBERTINK, DRS. M.M.J. (MONIQUE)

PROMOVENDA

Aanwezig

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Kamer

Cubicus + B120

Telefoonnummer

053 489 5440

053 489 4470 (secr.)

Email

m.m.j.engelbertink@utwente.nl

 

 

English profile

 

EXPERTISE

Binnen Saxion University of Applied Sciences ben ik hoofddocent bij de Academie Mens en Maatschappij (social work). Mijn expertise ligt op het vlak van autobiografische reflectie, oplossingsgericht werken, GGZ (dubbele diagnose, verslaving), praktijkgericht onderzoek. Ik heb gewerkt als kenniskringlid bij het lectoraat Community Care and Youth en bij het lectoraat GGZ (landelijk coördinator van de herstelgerichte methode Illness Management and Recovery).


ONDERZOEKSPROJECTEN

Mijn promotie onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een blended learning methode ‘kern reflectie’ dat ondersteund wordt met persuasieve technologie. Binnen de methode ‘kern reflectie’ wordt gebruik gemaakt van de autobiografische reflectie methode ‘Op verhaal komen’ (Bohlmeijer en Westerhof, 2010). Na het ontwikkelen en een pilotfase volgt effectonderzoek onder 2e jaars social work studenten van Saxion. We verwachten een versterkte professionele identiteit bij de studenten en een hogere adherentie middels persuasieve technologie.

Mijn begeleiders zijn prof. dr. Gerben J. Westerhof (promotor) en dr. Saskia M. Kelders (co-promotor) vanuit de UT en dr. Kariene M. Mittendorff (co- promotor) vanuit Saxion.

FUNCTIES

Promovenda van augustus 2015 – 2019.


PUBLICATIES

Schell- Kiehl, I. & Engelbertink, M.M.J. (2012). Onderzoeksatelier ondersteunt studenten bij opdrachten. Sozio SPH, nr. 107, 38-39.

Goossens, P.J., Tieleman, M., Engelbertink, M.M.J., Schaap, I.A. & Oberauer, R. (2012). Veerkracht, herstelverhalen van mensen met psychische aandoeningen vanuit het perspectief van de ex-cliënt, hun naaste en hun professional. Den Haag: Boom Lemma.

Holsbrink-Engels, G.A., Engelbertink M.M.J. & Schaap, I. (2010). Zorgnetwerken voor cliënten met meervoudige problemen, werken binnen de kaders van Wmo en AWBZ. Den Haag: Boom Lemma.

Engelbertink, M.M.J., Holsbrink-Engels, G.A. & Fransen, A. (2009). Huisbezoeken Acacia met risico indicatie in beeld. In R. Kwekkeboom & M. Jager – Vreugdenhil (red.). De praktijk van de WMO, onderzoeksresultaten lectoraten social work (pp.104-117). Eerste druk. Amsterdam: SWP.

Engelbertink, M.M.J., den Ouden F.J. & Engelbertink I.M.C. (2005). Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen van verslaafde ouders. Tweede druk. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.