Welkom bij de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid

Welkom bij de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid. Vanuit een (sociaal-) psychologisch perspectief houden wij ons bezig met thema’s op het gebied van risicoperceptie en –communicatie, conflict- en crisismanagement en de antecedenten van risicovol, antisociaal en crimineel gedrag. We verzorgen een unieke afstudeerrichting binnen de UT Master Psychologie: Conflict, Risico en Veiligheid (CRV). Mastersite Universiteit Twente.

Ons onderzoek vindt plaats binnen het IGS en we treden naar buiten via het research centrum voor Conflict, Risk and Safety Perception (iCRiSP); Welcome to iCRiSP. In ons onderzoek werken we veelvuldig samen met diverse praktijkpartners waaronder politie, justitie, defensie, TNO, de brandweer, veiligheidsregio’s, het Nationaal Crisiscentrum, NVWA, etc.