Tijdelijk nieuw bestuur voor faculteiten GW en MB

Tijdelijk nieuwe decaan voor Faculteiten GW en MB

Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. Ton Mouthaan deze week benoemd als decaan a.i. voor de faculteiten GW en MB. Hij zal de algemene leiding van de faculteiten op zich nemen en wordt daarbij inhoudelijk bijgestaan door respectievelijk prof.dr. Ellen Giebels voor de faculteit GW en prof.dr. Ariana Need voor de faculteit MB. Deze tijdelijke oplossing is ingegeven door het vertrek van Karen van Oudenhoven. De huidige decaan heeft er vanuit persoonlijke overwegingen voor gekozen om Twente te verlaten. Zij zal in het voorjaar de functie van decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU gaan vervullen.

Ton Mouthaan, die per 1 januari 2014 zijn decanaat bij EWI heeft overgedragen aan Peter Apers, zal per direct samen met Giebels en Need starten. Ellen Giebels is hoogleraar sociale psychologie en hoofd van de afdeling Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid. Ariana Need is hoogleraar sociologie. Het drietal zal verder invulling geven aan het in gang gezette fusietraject en de gesprekken hierover met de medezeggenschap voortzetten.

Het College heeft grote waardering voor het drietal en de door hun getoonde flexibiliteit om per direct met hun werkzaamheden te starten waarmee ze zorgen voor continuïteit in deze faculteiten.

De voorzitter van het College van Bestuur, Victor van der Chijs, laat weten teleurgesteld te zijn over het vertrek van de decaan: "Karen van Oudenhoven heeft zich de afgelopen maanden samen met de medewerkers in de faculteiten ingespannen om de bestuurlijke fusie van GW en MB voor te bereiden. De timing is ongelukkig. Het College heeft er op ingezet onmiddellijk een stevige opvolging van tijdelijke aard te organiseren om het in gang gezette fusietraject onverminderd voort te kunnen zetten. Zeker met het oog op het lopende proces om tot aanscherping van onze strategie te komen vinden wij het van groot belang dat de gedrags-, management- en maatschappijwetenschappen sterk vertegenwoordigd zijn,” aldus Van der Chijs. Met deze benoemingen heeft het College er alle vertrouwen in dat de faculteiten goed geleid worden totdat er in een definitieve opvolging is voorzien.

Contactpersoon: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, M: 06 2002 7435