Oratie Prof.dr. José Kerstholt 21 november 2013

Aankondiging

ORATIE

De Rector Magnificus maakt bekend dat

Prof. dr. José Kerstholt

benoemd door het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot hoogleraar

Psychologische besliskunde met bijzondere aandacht voor zelfredzaamheid

aan de faculteit Gedragswetenschappen het voornemen heeft ter gelegenheid van haar ambtsaanvaarding

een rede uit te spreken op donderdag 21 november a.s. om 16.00 uur

in de Prof.ir. M.P. Breedveld-zaal van gebouw de Waaier.

De titel van haar rede luidt:

De beslissende burger

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot gelukwensen.