Beune, Dr. K. (Karlijn)

Dr. K. Beune, Karlijn

Postdoc onderzoeker

 

 

 

Aanwezig op

:

Ma . / Di. / Wo. / Do. / Vr.

Gebouw

:

Citadel, kamer H 442

Telefoon

:

053 – 489 6043

053 – 489 5279 (secretaresse)

Fax

:

053 – 489 2388

e-mail

:

k.beune@utwente.nl

 

English profile

 

 

Expertise

Karlijn Beune is van huis uit Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsycholoog en heeft als nevenrichting Sociale Psychologie gestudeerd. Op 1 oktober 2009 is zij gepromoveerd op haar proefschrift getiteld: “Talking Heads: Interviewing suspects from a cultural perspective” (Cum Laude), dat zicht richt op inter-persoonlijke beïnvloeding in (interculturele) verdachtenverhoren. Het huidige postdoc onderzoek is een verbreding op het voorgaande onderzoek, waarbij onderzocht wordt hoe politiemensen effectief kunnen omgaan met (bedreigde) burgers uiteenlopend van verdachten tot bedreigde politici. Daarbij spelen inter-persoonlijke beïnvloeding en conflictmanagement van rechercheurs een belangrijke rol, maar ook de culturele achtergrond en persoonlijkheid van burgers. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Korps Landelijke Politiediensten en het Openbaar Ministerie en beoogt naast een wetenschappelijke bijdrage een duidelijke brug te slaan naar de praktijk. Naast haar onderzoekswerkzaamheden verricht Karlijn onder andere training en advieswerkzaamheden op het gebied van inter-persoonlijke en (inter)culturele communicatie. Daarnaast is zij betrokken bij onderwijsactiviteiten, zoals de begeleiding van bachelor- en masterstudenten en het geven van (gast)colleges in vakken als Forensische Psychologie, Conflictmanagement en Groepsdynamiek en interventie.

Interessegebieden

Sociale/ inter-persoonlijke beïnvloeding, culturele communicatie, verdachtenverhoor, conflictmanagement.

Onderwijs

Vakcode

·

Masterthese begeleiding

 

·

Bachelorthese begeleiding

 

·

(Gast)docent

 

Lopende onderzoeksprojecten

Het managen van (bedreigde) burgers.

Projectleider: Dr. E. Giebels.

In opdracht van: Het Korps Landelijke Politiediensten en het Openbaar Ministerie.

Dit project is gericht op de het vaststellen van effectieve strategieën om (bedreigde) burgers te managen. Hiervoor wordt onderzoek gedaan binnen rechercheteams van het Korps Landelijke Politiediensten. Het doel van dit project is om (a) in kaart te brengen hoe rechercheteams tot op heden omgaan met (bedreigde) burgers, (b) welke strategieën zij toepassen bij langdurig contact, en (c) welke mogelijke interventies ter aanvulling en/of verbetering hiertoe kunnen worden aangedragen. Belangrijke aspecten die daarbij aan bod komen zijn het ontwikkelen van een instrument voor het vaststellen van een psychologisch profiel, bijvoorbeeld van burgers die verdacht worden van een misdrijf, en het effectief managen van culturele verschillen. Naast het ontwikkelen van concrete interventies zullen de uitkomsten van het onderzoek tevens worden gebruikt bij de ontwikkeling van training en opleiding.

Functies

·

Lid European Association of Psychology & Law (EAPL).

·

Lid International Investigative Interviewing Research Group (IIIRG).

·

Lid International Association for Conflict Management (IACM).

·

Lid Associatie van Sociaal-Psychologische Onderzoekers (ASPO).

Verder heeft Karlijn deelgenomen in de lustrumfeestcommissie van de faculteit Gedragswetenschappen ter ere van het 5-jarige bestaan van de faculteit.

Publicaties

Internationaal wetenschappelijke tijdschriften

Beune, K., Giebels, E., Adair, W. L., Fennis, B. M., & van der Zee, K. I. (2011). Strategic sequences in police interviews and the importance of order and cultural fit. Criminal Justice and Behavior, 38, 934-954. doi: 10.1177/009385481141217

Beune, K., Giebels, E., & Taylor, P. J. (2010). Patterns of interaction in police interviews the role of cultural dependency. Criminal Justice and Behavior, 37, 904-925. doi: 10.1177/0093854810369623

Beune, K., Giebels, E., & Sanders, K. (2009). Are you talking to me? Influencing behaviour and culture in police interviews. Psychology Crime & Law, 15, 597-617. doi: 10.1080/10683160802442835

Nationaal wetenschappelijke tijdschriften

Beune, K. & Giebels, E. (2008). Beïnvloeding in het verdachtenverhoor: Een cultureel perspectief. Jaarboek Sociale Psychologie, 23-35. Groningen: ASPO pers.

Congrespresentaties

Beune, K., Giebels, E., Adair, W.L., Fennis, B.M., & Van der Zee, K.I. Chatting with suspects: Strategic sequences and the importance of order and cultural fit. Annual Conference of the European Association of Psychology & Law, Sorrento (Italy), September 2009.

Beune, K. Talking Heads: Interviewing suspects from a cultural perspective. International Association of Forensic Linguists' 9th Biennial Conference, Amsterdam (Vrij Universiteit, The Netherlands), July, 2009.

Beune, K., Giebels, E., & Taylor, P.J. Disentangling the dynamics of investigative interviewing: Influencing behavior and interaction patterns in police interviews with Dutch and Moroccan suspects. 21st Annual conference of the International Association for Conflict Management, Chicago (USA), Juli 2008.

Beune, K. & Giebels, E. Beïnvloeding in het verdachtenverhoor: Een cultureel perspectief? Annual ASPO (Association for Social Psychological Research) Congress, Wageningen (The Netherlands), December 2007.

Beune, K., Giebels, E., & Sanders, K. Police interviews with low-context and high-context suspects: An influencing behavior perspective. 3rd International Congress of Psychology and Law, Adelaide (Australia), Juli 2007.