Dr. P. de Vries


 

picture of Piet de Vries

Dr. Piet de Vries
Phone +31-53-4893260

p.devries@utwente.nl

Areas of expertise

-

Public-Private Partnerships

-

Institutional Economics

 

 

Research

Public Private Partnership; Economic Organisation; History and Methodology of Neo-institutional Economic Theory

 

Classes

Bachelor courses: Economie van de Gezondheidszorg (Health Economics). Openbare Financiën (Public Finance)

Master courses: Maatschappelijk Ondernemen (Business Ethics), PPS-Project Public Private Partnership Project) .

 

Curriculum Vitae

Piet de Vries (1948) Economics at Vrije Universiteit, Amsterdam, Ph. D. in 1992, application of principal-agent theory on (public) funding systems, he is currently associate professor at the Twente University.

Publications

The Relationship Between Cognition and Context. In M.E. Streit, et alPiet de Vries, Marshall and the Quest for a New Paradigm. In: P.B. Boorsma, C.W.A.H. Aarts, A.E. Steenge, Public Priority Setting: Rules and Costs, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998.

Peter B. Boorsma, Piet de Vries, Relative Efficiency of Intermunicipal Provision. In: Arie Halachmi, Peter B. Boorsma, Inter and Intra Government Arrangments for Productivity, An Agency Approach, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1998.

Piet de Vries, Raymond J.G.M. Florax, The Dutch Golden Age and the Rise of Capitalism in Central and Eastern Europe: A Neo-institutional Comparative Analysis. In Manfred M. Fischer, Peter Nijkamp (eds), Spatial Dynamics of European Integration, pp. 300-318. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1999.

Jos B.J. Koelman, Piet de Vries, Marketisation, Hybrid Organisations and Accounting in Higher Education. (17 p) In: Guy Neave, Peter Maassen, Ben Jongbloed, From the Eye of the Storm: Higher education's changing institution. Kluwer Adademic Publishers, Dordrecht, 1999.

Piet de Vries, Suboptimal Outcomes and Social Institutions., Cognition, Rationality, and Institutions, pp. 26-33, Springer Verlag, Berlin, 2000.

P. de Vries, Water op de scheiding tussen markt en overheid, ESB, 22 juni 2000, D14.

Piet de Vries, A Market for Social Security, Academy of Business & Administrative Sciences (ABAS) Electronic Proceedings 2001, http://www.sba.muohio.edu/abas/

P. de Vries, De belastingbetaler als aandeelhouder in overheidsinvesteringen; een misvatting, Maandschrift Economie 65, oktober 2001, pp. 392-409.

Piet de Vries, The Euro and Transaction Cost in the Macroeconomic Context. In: A. Prinz, et al. (eds), Agglomeration, Population und Koordination in Europa, pp. 63-80, Lit Verlag, Münster, 2002.

P. de Vries & J.W. van Zundert, 2003, Een financiële tegenprestatie voor de ligging van kabels en leidingen; Bouwrecht, pp. 183-189.

Piet de Vries, Walrasian Equilibrium and Positive Transaction Cost, In: R.Baranzini, A. Diemer, C. Mouchot (eds) Etudes Walrassiennes, L'Harmattan, Paris, 2004, pp. 135-153.

Piet de Vries, 2004, The Taxpayer-shareholder fallacy; a Comment, De Economist 152, no. 3, pp 447-453.

Nico Mol, Piet de Vries, 2005, Het einde van hybriditeit; het begin van marktwerking, pp.129-136. In: M.H. Meijerink, G.D. Minderman, Naar een andere publieke sector, Den Haag, Sdu uitgevers.

Piet de Vries, 2006, Institutionele Economie; economisch gedrag van onderneming en instituties, Utrecht, ThiemeMeulenhoff.

Piet de Vries, Gert-Jan Hospers, forthcoming in 2006, Transaction Costs, Agglomeration Economies, and Industrial Location: a Comment, Growth and Change.

Piet de Vries, 2007, A Taxpayer Is Not Just a Shareholder In State Inc., Journal of Public Budgeting, Accounting and Public Management. Vol 19, Issue 3, pp. 273-289.

P. de Vries, 2007, Boekbespreking, Tijdschrift voor Openbare Financiën, http://www.wimdreesstichting.nl/tijdschrift/q/artikel/123

Piet de Vries, 2007, Ronald Coase, grondlegger van de nieuwe institutionele economie, Kunst en wetenschap 16, nr. 2, pp.7-8.

Piet de Vries, 2007, Schaarste, de individuele mens in het geding, Kunst en wetenschap 16, nr. 4, pp. 7-8.

Piet de Vries, Ronald H. Coase. Entry in: International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd ed., Macmillan Reference USA, 2008.

Piet de Vries, Coase Theorem. Entry in: International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd ed., Macmillan Reference USA, 2008.

Piet de Vries, Social Cost, Entry in 2nd ed. International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd ed., Macmillan Reference USA, 2008.

Piet de Vries, 2008, De commissie-Ruding en de meerwaarde van private financiering, ESB 93, 3 oktober 2008, pp. 600-602.

Piet de Vries, Peter M. Hommes, 2008, Economische moderniteit, De Zaan als ’s werelds eerste industriegebied, Kunst en Wetenschap 17, nr. 1, pp. 9-10.

Piet de Vries, 2008, De commissie-Ruding en de discipline van de markt, Het Financieele Dagblad, 11 juli 2008.