Publications

1. Books

J.J.A. Thomassen, Kiezers en gekozenen in een representatieve demokratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1976.

J.J.A. Thomassen (ed.), Democratie, theorie en praktijk, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981.

R.B. Andeweg, A. Hoogerwerf and J.J.A. Thomassen (eds.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981

M.P.C.M. van Schendelen, J.J.A. Thomassen and H. Daudt (eds.), "Leden van de Staten- Generaal.......", Vuga, Den Haag, 1981.

J.J.A. Thomassen, F. Heunks, J.W. van Deth and E. Elsinga, De verstomde revolutie, politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zestig, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1983.

S.A.H. Denters, H.M. de Jong and J.J.A. Thomassen, Kwaliteit van gemeenten, Vuga, Den Haag, 1990.

J.J.A. Thomassen (ed.), Hedendaagse democratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1991.

J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen and M.L. Zielonka-Goei (eds.), De geachte afgevaardigden...Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Coutinho, Muiderberg, 1992.

J.Th.A. Bressers, J.J.A. Thomassen and F.A. van Vught (eds.), Over Politiek en Bestuur, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1993.

Jacques J.A. Thomassen (ed.), The intellectual history of election studies, special issue of the European Journal for Political Research, spring 1994.

H. Schmitt and J.J.A. Thomassen (eds.), Political representation and legitimacy in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 1999.

W.E. Miller, R. Pierce, J.J.A. Thomassen, R. Herrera, S. Holmberg, P. Esaiasson and B. Wessels,

Policy Representation in Western Societies. Oxford: Oxford University Press, 1999.

J.J.A. Thomassen et al. Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998. Kiezers en de smalle marges van de politiek. The Hague: SDU, 2000

Oscar van Heffen, Walter Kickert and Jacques Thomassen (eds.), Government Institutions in Modern Society. Effect, Change and Formation, Kluwer, 2000.

B. Steunenberg and J.J.A. Thomassen (eds.), The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Lanham: Rowman and Littlefield, 2002

Jacques Thomassen (ed), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005

Henk van der Kolk and Jacques Thomassen (eds), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part I) Acta Politica, vol. 41, nr. 2, July 2006

Henk van der Kolk and Jacques Thomassen (eds), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part II) Acta Politica, vol. 41, nr. 3, September 2006

Andeweg, R., and J.J.A Thomassen. 2007. "Binnenhof van binnenuit. Tweede- Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie." Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.

Jacques Thomassen (ed.), The Legitimacy of the European Union after Enlargement. Oxford: Oxford University Press, 2009

Jacques Thomassen (2010). De permanente crisis van de democratie. Farewell Lecture University of Twente, 24 September 2010.

Andeweg, R., and J. Thomassen (eds), 2011a. Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie: Leiden University Press.

Andeweg, R., and J. Thomassen (eds.), 2011b. Van afspiegelen naar afrekenen? De toekomst van de Nederlandse democratie.: Leiden University Press.

Peter Mair and Jacques Thomassen (eds.), 2011c. Political Representation and European Union Governance London and New York: Routledge.

Jacques Thomassen (ed.). 2014. Elections and Democracy. Representation and Accountability. Oxford: Oxford University Press.

Jacques Thomassen, Carolien van Ham, and Rudy Andeweg. 2014. De Wankele Democratie. Heeft De Democratie Haar Beste Tijd Gehad? Amsterdam: Prometheus.Bert Bakker.