Jan Lunsing - De Kloof: Effecten van transparant welstandstoezicht, buurtbudgetten en referenda op de door burgers waargenomen afstand tot het bestuur

Author:

Jan Lunsing

Defense date:

May 13, 2015 at 14:45

Promotor:

Prof. Dr. S.A.H. Denters

Prof. Dr. M. Herweijer

ISBN:

978-94-6236-574-2

Click here for the dissertation