Symposium

JPT-Symposium

Eenmaal per jaar organiseert het JPT een symposium onder de noemer “?? & recht”, waarbij telkens een maatschappelijk relevant thema, mede aan de hand van Twentse casuïstiek, in verband wordt gebracht met het recht en de juridische beroepsuitoefening.

2008 – JPT-symposium Samenwerking & Recht.

In de middag van 19 juni 2008 wordt het JPT-symposium Samenwerking & Recht gehouden. Centraal staan de juridische mogelijkheden en beperkingen rond publiek/private samenwerking. Voorbeelden uit de juridische praktijk in en rond Twente staan hierbij voorop. Lees meer via de link.

Ø

informatie over het symposium

Ø

aanmelden voor het symposium

Informatie over eerdere symposia:

- 2007, Aanbesteding & Recht