Symposium

Thema: Juridische Kwaliteitszorg, Compliance & Control

Ondernemingen en overheden zijn zich toenemend bewust van het belang van juridische kwaliteitzorg. Waarborgen voor legal compliance door legal control worden gezien als voorwaarden voor verantwoord ondernemerschap en behoorlijk bestuur. Niet alleen omdat klanten of belangenorganisaties, en toezichthouders of politiek hierom vragen, maar ook omdat gebrekkige juridische kwaliteit kan leiden tot hogere kosten, aansprakelijkheidsrisico’s en reputatieschade.

Compliance&control betreft het vermogen van private en (semi-)publieke organisaties om te handelen volgens toepasselijke normering. Compliance is bij het bedrijfsleven opgekomen in specifiek gereguleerde sectoren als milieuzorg, farmaceutische industrie en recentelijk vooral de financiële sector. Voor de overheid is naleving van rechtsnormen nauw verbonden met de rechtsstaat en rechtsvormende taken, maar toch is ook daar de juridische functie, maar dan onder de noemer controlling een issue geworden. Het concept is zich intussen ook aan het verbreden doordat het zich ontwikkelt van het voldoen aan specifieke normen naar de algemene naleving van regelgeving en rechtsbeginselen. Inmiddels wordt zelfs soft law, zoals convenanten, mission statements en (corporate) governance codes, tot het domein gerekend. Dat laatste geldt zelfs voor de rechtspraak en de advocatuur, waar de aandacht voor de juridische bedrijfsvoering en kwaliteitsbewaking eveneens toeneemt.

Voor het bedrijfsleven zijn vooral overwegingen in de sfeer van juridisch risicomanagement, kostenoverwegingen, concurrentievoordeel en nieuwe arrangementen van horizontaal toezicht, belangrijke motieven om compliance & control, resp. bedrijfsinterne juridische kwaliteitszorg serieus te nemen. Als gezegd ligt het vertrekpunt voor overheden in de eisen van de rechtstaat, maar veel van motieven die voor bedrijven gelden, gelden intussen ook voor overheden en zeker voor semi-overheden – zelfs concurrentievoordeel!

Hoe kun je het organiseren om voortdurend compliant, resp. in control te zijn? Eén van de ambities en verantwoordelijkheden van management en bestuur is het (waar)borgen dat de bedrijfsvoering juridisch op orde is, èn dat de voortbrengselen daarvan, producten en diensten, juridisch aan de maat zijn – privaatrechtelijk en/of publiekrechtelijk. Natuurlijk liefst zonder dat juridisering de overhand krijgt. Juridische kwaliteitszorg moet – kortom – binnen organisaties verwezenlijkt worden, maar het delen van kennis en inzicht met betrekking tot hoe dat kan of moet, is ongetwijfeld deel van het succes. Het JPT-symposium wil hieraan bijdragen door do’s and don’ts van juridische kwaliteitszorg, in het algemeen, maar ook specifiek binnen de publieke en de private sector onder de loep te nemen, mede aan de hand van een aantal Twentse praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Het symposium ‘Juridische Kwaliteitszorg; Compliance & Control’ is breed opgezet, voor overheid, ondernemers en non-profitorganisaties. Daarin schuilt ook de meerwaarde: het is mogelijk om over de grenzen van de eigen sector te kijken. Het symposium biedt de kans tot inzicht in good legal practises èn in de juridische valkuilen op weg naar goede juridische kwaliteit. Natuurlijk biedt het symposium vooral de gelegenheid tot het delen van kennis en ervaring met andere organisaties voor wie juridische kwaliteit een belangrijke uitgangspunt vormt.

Programma

Middagvoorzitter

Prof.mr.dr. M.A. Heldeweg

Hoogleraar publiekrecht

Vakgroep LEGS, Faculteit Management & Bestuur

Universiteit Twente

 

 

 

12.30 uur

 

Ontvangst en registratie

 

 

 

13.00 uur

 

Opening

drs. F.A.M. Kerckhaert, burgemeester van Hengelo

 

 

 

13.10 uur

 

Keynote speeches

13.10-13.40: mr. A.R. van der Winkel, president rechtbank Almelo;

13.40-14.10: mr. N.P. Witteveen, Concern Compliance Manager Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT)

14.10-14.40: drs. J.H.A. Goudt, wethouder in Enschede van 1994-2010

 

 

 

14.40 uur

 

Pauze

 

 

 

15.00 uur

 

Deelsessies (inleiding en discussie)
Bedrijf & Compliance

* Inleiding: prof.mr.dr. A.J.P. Brack

Hoogleraar juridische aspecten van bedrijfskunde,

Universiteit Twente.

Overheid & Control

* Inleiding: mr.dr. C. Raat

Medewerker staats- en bestuursrecht, Universiteit Twente en zelfstandig bestuurlijk-juridisch adviseur.

* praktijkreactie: mr. H. Wolsink, juridisch adviseur bestuur en management, gemeente Hengelo

 

 

 

16.00 uur

 

Afsluiting

- 16.00-16.25: mr. J.A. Holsbrink, deken orde v. advocaten arrondissement Almelo

- 16.25-16.30: voorzitter met zaal.

 

 

 

16.30 uur

 

Afsluitende borrel